Niemieckie koncerny chcą odbudowy gospodarki przy zachowaniu polityki klimatycznej

27 kwietnia 2020, 13:00 Alert
niemcy

Nawet w czasie kryzysu związanego z koronawirusem programy stymulujące gospodarkę powinny być pomyślane tak, aby były przyjazne dla klimatu. O to prosili firmy na początku dialogu klimatycznego w Petersbergu w niemieckiej Hesji.

Polityka klimatyczna i odbudowa gospodarki

Na szczytu klimatycznego w Petersbergu ponad 60 firm wezwało niemiecki rząd do dalszego prowadzenia polityki ochrony klimatu. Podczas kryzysu koronawirusa chodzi o systematyczne organizowanie programów gospodarczych i inwestycyjnych zgodnych z założeniami polityki klimatycznej. Dokument ten podpisali między innymi między innymi Thyssenkrupp, Allianz, Bayer, E.on, Puma i Telekom.

Ważnym tematem szczytu klimatycznego w Petersbergu prawdopodobnie będzie porozumienie paryskie, zgodnie z którym wszystkie państwa powinny poprawić swoje krajowe cele w zakresie emisji do końca 2020 roku. Oczekuje się również stanowiska Angeli Merkel w sprawie celów UE na okres do 2030 roku; zamiast pierwotnie obiecanej redukcji CO2 o 40 procent, innym tematem ma być Europejski Zielony Ład.

– Kanclerz Merkel powinna wyraźnie zobowiązać się do dostosowania środków służących ożywieniu gospodarki do Europejskiego Zielonego Ładu – powiedział Christoph Bals z organizacji ekologicznej Germanwatch. Stowarzyszenie to uważa, że ​​do 2030 roku potrzebny jest cel redukcji CO2 o 65 procent w całej UE, a proponowany limit 55 procent stanowi niezbędne minimum.

Die Zeit/Michał Perzyński

RAPORT: Jak Niemcy chcą odchodzić od węgla?