Think tanki: Niemcy powinny potroić wysiłki w walce ze zmianami klimatu

1 września 2021, 13:15 Alert
reichstag Niemcy Berlin
fot. Wikipedia/CC

Przyszły rząd niemiecki musi znacznie zwiększyć wysiłki na rzecz klimatu, aby potroić obecne średnie roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych, twierdzi niemiecka Fundacja Neutralności Klimatycznej i think tanki Agora Energiewende i Agora Verkehrswende.

Potroić cele klimatyczne

– W ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu Niemcy potrzebują największego programu działań na rzecz klimatu w historii RFN. Rozwój energetyki odnawialnej, odejście od węgla, wydajność, elektryfikacja budynków i transport – potrzebujemy podwojenia lub potrojenia tempa we wszystkich tych obszarach – powiedział szef think tanku Agora Energiewende Patrick Graichen. Aby Niemcy znalazły się na drodze do osiągnięcia niedawno uzgodnionych nowych celów klimatycznych na lata 2030 i 2040 oraz neutralności klimatycznej do 2045 roku, trzy organizacje zaproponowały program działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Obejmują one ustanowienie 30 miliardów euro rocznego budżetu klimatycznego, znaczne zwiększenie wolumenu aukcji odnawialnych źródeł energii, podniesienie krajowej ceny emisji dwutlenku węgla na paliwa transportowe i grzewcze do 60 euro za tonę do 2023 roku, zniesienie dopłaty do OZE (EEG-Umlage – red.) nałożonej na cenę energii już w 2023 roku, oraz wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw kopalnych w produkcji energii, ciepłownictwie i przemyśle do 2045 roku. Proponują również dostosowanie prawa o odejściu od węgla, aby zapewnić jego stopniowe wycofywanie do 2030 roku, a nie 2038 roku, oraz minimalną cenę CO2 dla wytwarzania energii w Niemczech.

Przełomowe orzeczenie klimatyczne niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego zmusiło rząd do uzgodnienia na wiosnę 2021 roku bardziej ambitnych celów klimatycznych, które są obecnie określone w ustawie o działaniach na rzecz klimatu. Niemcy dążą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 65 procent do 2030 roku i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku. Aby osiągnąć te cele, kolejny rząd po wyborach 26 września będzie musiał zmierzyć się z kluczowymi wyzwaniami przyjaznej dla klimatu transformacji niemieckiej gospodarki, jak powrót do rozwoju OZE.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński

Perzyński: Gdy Niemcy zaostrzają cele klimatyczne, wiedz, że coś się dzieje