Nowa farma wiatrowa PGE gotowa do pracy

22 września 2015, 12:46 Alert
Turbiny wiatrowe farma wiatrowa Karwice PGE

(Polska Grupa Energetyczna)

PGE Polska Grupa Energetyczna zrealizowała kolejny projekt inwestycyjny w segmencie odnawialnych źródeł energii, służący stopniowej dywersyfikacji portfela wytwórczego. Grupa oddała do użytku nową farmę wiatrową Karwice o mocy 40 MW.

Projekt o wartości 289 mln zł, współfinansowany z funduszy europejskich, zlokalizowany jest w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim. Łączna moc PGE zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej wzrosła do 351 MW, a na koniec roku wyniesie 529 MW.

Intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii Grupa konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. PGE unowocześnia w ten sposób mix energetyczny i w coraz mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko, umacniając pozycję lidera w segmencie odnawialnych źródeł energii – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Farma wiatrowa Karwice składa z 16 siłowni wyprodukowanych przez General Electric o mocy nominalnej 2,5 MW każda. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej 121 tys. MWh brutto, co pozwoli uniknąć emisji 100 tys. ton CO2 rocznie.

Częścią farmy wiatrowej Karwice jest stacja elektroenergetyczna 30/110 kV wraz z przyłączem do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator, a także sieć średniego napięcia i sieć światłowodowa. Cały obszar farmy wiatrowej obejmuje powierzchnię blisko 1,5 tys. ha z ponad 10 km dróg dojazdowych.

Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru Grupa PGE przeznaczy w sumie 1 mld zł. Do końca 2015 roku PGE Energia Odnawialna, która koncentruje aktywa związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w ramach jednej linii biznesowej w Grupie, uruchomi jeszcze trzy kolejne farmy wiatrowe – Resko II o mocy 76 MW, Lotnisko o mocy 90 MW i Kisielice II o mocy 12 MW. Po ich uruchomieniu łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej osiągnie 529 MW.

Intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii Grupa konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. W tym celu PGE kontynuuje projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. Trwają również prace nad uruchomieniem pierwszej w portfelu wytwórczym Grupy elektrowni fotowoltaicznej.

Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku. Realizacja projektu kosztowała 289 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych sięgnęło 38 mln zł. W celu dofinansowania projektu „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo” 14 maja 2010 r. podpisana została z Ministrem Gospodarki umowa o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-064/09-00 w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.