Autor: Marek Woszczyk
KOMENTARZ Marek Woszczyk prezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Z zainteresowaniem, ale i dużym zdziwieniem, przeczytałem artykuł pt […]
PGE Polska Grupa Energetyczna odnotowała – po raz pierwszy w historii – stratę netto w wysokości 3 mld zł. Jednak po korekcie kwota zysku, […]
PGE Dystrybucja konsekwentnie realizuje cele wyznaczone w strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE i inwestuje w projekty, których celem jest […]
Na posiedzeniu z 29 grudnia, Rada Ministrów zaakceptowała skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu […]
Polimex Energetyka oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość […]
Skonsolidowany zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w III kwartale 2015 r. wyniósł 2 mld zł i […]
PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwie umowy kredytowe na łączną kwotę prawie 2 mld zł. To kolejne, po […]
PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz kończy budowę instalacji […]
Budowa nowoczesnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów wchodzi w kluczową fazę realizacji. Wykonanie projektu o wartości blisko 700 […]
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej powiedział w poniedziałek 28 września, że jego spółka jest otwarta na możliwość włączenia kopalni […]
(Polska Grupa Energetyczna) PGE Polska Grupa Energetyczna zrealizowała kolejny projekt inwestycyjny w segmencie odnawialnych źródeł energii, […]
Działalność biznesowa prowadzona z najwyższą troską o rozwój lokalnych społeczności, podnoszenie świadomości energetycznej oraz ochrona […]
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju odbył się panel pt. Ile rynku na rynku energii? Wziął w nim udział prezes Polskiej Grupy […]
II kwartał 2015 r. to dobre wyniki finansowe i operacyjne na wymagającym rynku. PGE utrzymuje pozycję spółki dywidendowej i rozpoczyna […]
Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej […]