Woszczyk: PGE realizuje politykę klimatyczną poprzez modernizację bloków węglowych

13 października 2015, 12:01 Energetyka
Elektrownia Opole
Elektrownia Opole. Fot: PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz kończy budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Bydgoszcz. To część programu modernizacji aktywów Grupy wartego kilkanaście miliardów złotych, którego celem oraz wypełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych i wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych.

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

Węgiel długo jeszcze pozostanie kluczowym surowcem wykorzystywanym do produkcji energii w Polsce, zapewniając tym samym bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej po przewidywalnych kosztach. Mimo że średni wiek naszych aktywów wytwórczych jest najniższy na rynku, konsekwentnie modernizujemy obecnie funkcjonujące bloki energetyczne, a także budujemy nowe moce wytwórcze. Dzięki stałemu podwyższaniu efektywności aktywów i wypełnieniu najwyższych europejskich standardów środowiskowych wzrasta wartość Grupy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jednym z ukończonych ostatnio projektów modernizacyjnych jest instalacja redukcji tlenków azotu na blokach 5-8 Elektrowni Dolna Odra. Prace trwały trzy lata. Budowa instalacji prowadzona była w oparciu o technologię redukcji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR). Jest to metoda zmniejszania emisji tlenków azotu polegająca na wtryskiwaniu roztworu mocznika bezpośrednio do komory spalania, gdzie temperatura wynosi od 850 do 1050°C.

Na ostatnim etapie znajduje się również budowa instalacji odsiarczania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Wykonanie inwestycji o wartości 61 mln zł przekroczyło 90 proc., co oznacza, że wykonano już wszystkie prace budowalne i montażowe. Modernizacja pozwoli na zredukowanie stężenia tlenków siarki do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 i pyłu do poziomu poniżej 20 mg/Nm3, dzięki czemu emisja dwutlenku siarki zostanie zredukowana o ok. 1380 ton, natomiast emisja pyłu o ok. 13 ton w skali roku.

Grupa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie we wszystkich swoich elektrowniach i elektrociepłowniach. Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych wszystkie elektrownie i elektrociepłownie spełniają z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne.

Kluczowymi inwestycjami realizowanymi w PGE, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów, która zrealizowana została już w 70 proc., kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów oraz budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Lublin – Wrotków.

Także budowa nowych mocy wytwórczych w Opolu i Turowie oznacza powstanie instalacji, które będą bardziej przyjazne dla środowiska niż starsze jednostki. Realizacja wszystkich projektów w energetyce konwencjonalnej, obejmujących budowę nowych bloków i program modernizacji, to inwestycje o wartości ponad 30 mld zł w perspektywie 5 lat.

Grupa konsekwentnie dąży także do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania, intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii. Na początku września wyprodukowano pierwszą energię z farmy wiatrowej Resko II o mocy 76 MW, a budowa kolejnych dwóch farm wiatrowych, Lotniska o mocy 90 MW i Kisielic II o mocy 12 MW, zakończy się planowo do końca 2015 roku. Tylko w tym roku na inwestycje w aktywa wytwarzające energię z wiatru PGE przeznaczy łącznie 1 mld zł. Po ich uruchomieniu osiągnie poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej.

PGE kontynuuje również projekt pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W sierpniu 2015 r. ogłoszony został przetarg na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia badań środowiskowych. Trwają również prace nad uruchomieniem pierwszej w portfelu wytwórczym Grupy elektrowni fotowoltaicznej.

Źródło: Polska Grupa Energetyczna