Nowe reguły europejskiego wsparcia projektów energetycznych

4 czerwca 2021, 10:45 Alert
Unia Europejska flagi
Flagi Unii Europejskiej. Fot. pixabay.com

Niemiecka gazeta Tagesspiegel podaje, że Unia Europejska pracuje nad zmianami reguł wsparcia projektów energetycznych, które mają obowiązywać od 2022 roku.

Szkic

Dziennikarka Florence Schulz opisuje pierwszy szkic tych zmian. W tej wersji Unia chce pozostać otwarta na wszystkie technologie energetyczne, w tym także te, które związane są z kopalnianymi źródłami energii. Natomiast w przypadku OZE ma wzrosnąć znaczenie wydajności inwestycji.

Pierwsze przecieki co do kierunku wsparcia dla europejskiej energetyki napotkały w Niemczech na krytykę, bo ogólnie rzecz biorąc umożliwiają wsparcie technologii jądrowej.

Szkic zawiera także plany wsparcia mniejszych instalacji OZE. Unia prawdopodobnie umożliwi aukcje już od mocy 400 kW.

Po raz pierwszy pojawiły się wytyczne dotyczące zamykania elektrowni węglowych. Chodzi tu o rekompensaty dla zakładów, które stracą dochody w następstwie odchodzenia z węgla. Wydają się one na tym etapie korzystne dla Niemiec i Polski, które są właśnie w trakcie tego procesu.

Aleksandra Fedorska

Jedenastka unijna chce zatrzymać strumień pieniędzy na modernizację gazociągów jak Baltic Pipe pod wodór