Nowe rozporządzenie w sprawie opłat przedsiębiorstw energetycznych. Co się zmieni?

15 stycznia 2018, 07:15 Energetyka
Linia wysokiego napięcia energetyka energia
fot. Pixabay

W Ministerstwie Energii od kilku miesięcy trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia skierowanego do przedsiębiorstw energetycznych, w sprawie opłat uiszczanych w związku z udzielonymi koncesjami. Wprawdzie ostateczna treść projektu nie jest jeszcze znana, w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji udostępniono wersję skierowaną do konsultacji społecznych – pisze Michał Wiliński, adwokat z Kancelarii Prawnej RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Wzrost maksymalnej kwoty opłaty

Jak wynika z treści uzasadnienia do projektu nowelizacji, prace legislacyjne w zakresie przedmiotowego rozporządzenia wynikają z faktu, iż komentowany akt prawny nie był nowelizowany przez kilkanaście lat jego obowiązywania. Zmiana ma dostosować opłatę do obecnych realiów funkcjonowania sektora energetycznego oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa energetycznego.

Maksymalna kwota opłaty, obliczanej jako iloczyn przychodów ze sprzedaży oraz współczynnika zawartego w rozporządzeniu, wzrosnąć ma dwukrotnie, tj. z kwoty 1 000 000 zł do 2 000 000 zł. To niewątpliwie obciąży największe przedsiębiorstwa energetyczne, które z uwagi na wielkość swoich przychodów wcześniej płaciły maksymalnie kwotę 1 000 000 zł. Jednakże 100% podwyżki dla największych przedsiębiorstw zostało w pewien sposób zneutralizowane przez zmianę współczynnika opłat, gdyż w zależności od rodzaju paliwa dla którego obliczanych jest przychód zmniejszył się on od ponad 15 do 25 procent. Skutkiem tego będzie także zmniejszenie obciążenia finansowego dla tych przedsiębiorstw, których przychody powodują, że nigdy nie były obowiązane do uiszczania opłaty w obecnej kwocie maksymalnej, czyli mniejszych podmiotów.

Zmiany dotyczące terminu na obliczenie opłaty i uiszczenia jej na rzecz Prezesa URE nie powinny mieć istotnego wpływu na przedsiębiorstwa energetyczne, gdyż w odniesieniu do kwestii uiszczania opłaty wprowadzony został termin o miesiąc dłuższy. Samo wykazanie podstawy jej obliczenia również nie powinno budzić wątpliwości, gdyż w dacie wskazanej w projekcie nowelizacji większość przedsiębiorstw powinna już posiadać zamknięte księgi za poprzedni okres rozliczeniowy.

Natomiast kwestia objęcia dodatkowych zakresów działalności koncesjonowanej obowiązkiem uiszczenia opłaty (zgodnie z zaktualizowanym załącznikiem do rozporządzenia, określającym nowe współczynniki dla tych działalności) odpowiadać ma wprowadzonym na przestrzeni lat zmianom prawa energetycznego.

Prace nad projektem

Analizując przebieg procesu legislacyjnego w odniesieniu do komentowanej nowelizacji oraz przeprowadzone w tym zakresie konsultacje społeczne widać tendencję, iż podmioty związane z branżą energetyczną zmierzają przede wszystkim do zmniejszenia kwoty maksymalnej opłaty, proponując m.in. podwyższenie jej do kwoty 1 500 000 zł. Stąd spodziewać się należy, iż jeśli wprowadzone zostaną jeszcze jakieś zmiany do projektu nowelizacji, to dotyczyć one będą właśnie tego maksymalnego progu opłaty.