Nowela prawa ma ułatwić wykorzystanie magazynów gazu i ropy w Polsce

16 lutego 2022, 10:15 Alert

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacji przyjęła we wtorek, 15 lutego bez poprawek nowelę ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez ułatwienie wykorzystania magazynów gazu oraz ropy.

Magazyny ropy naftowej. Fot. PERN
Magazyny ropy naftowej. Fot. PERN

Senacka komisja poparła nowelizację ustawy naftowej

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki mówił na posiedzeniu komisji, że ustawa ma między innymi ułatwić prace, w efekcie których zostanie dostosowany istniejący magazyn w Górze, znajdujący się w grupie PKN Orlen. Dostosowanie magazynu przełoży się na przyspieszenie pozyskania ropy naftowej i paliw.

– W obu przypadkach chodzi o dojście do możliwości uruchomienia zapasów w ciągu 90 dni. W przypadku ropy naftowej mamy dwa szczeble: 150 dni od 1 stycznia 2024 roku i docelowe 90 dni od 1 stycznia 2029 roku. Dla paliw ma to być 90 dni od 1 stycznia 2024 roku. Żeby to się udało potrzebna jest modernizacja, by pozyskać dodatkowe wolumeny solanki na potrzeby wytłaczania ropy i paliw ponad obecne możliwości eksploatowanych złóż w Górze i Mogilnie – wspomniał wiceminister.

Wiceminister wspomniał również o uruchomieniu kopali soli w Lubieniu Kujawskim lub Damasławku. – To jest związane z rozbudową pojemności magazynowych pod gaz ziemny. To zadanie ma realizować Gaz-System. W związku z powyższym nowela ustawy realizuje potrzeby państwa także, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze paliw gazowych. Oczywistą rzeczą jest potrzeba rozbudowy magazynów gazu dla zapewnienia optymalnego i stabilnego zarządzania systemem gazowym w związku ze wzrostem popytu na gaz w Polsce – zaznaczył Małecki.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn