Oettinger: 750 mln euro na infrastrukturę energetyczną

12 maja 2014, 12:29 Energetyka
Gunther Oettinger

Pierwsze wezwanie do składania ofert na dofinansowanie projektów infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Connecting Europe Facility (CEF) zostało otwarte. W puli znalazło się 750 mln euro dla priorytetowych projektów, głównie z sektorów gazowego i elektroenergetycznego. Mają zmniejszyć izolację krajów Unii Europejskiej niepowiązanych z wspólnym rynkiem i pozwolić na pogłębienie integracji Odnawialnych Źródeł Energii z siecią elektroenergetyczną.

– To kluczowy krok. Tak duże wsparcie finansowe Unii Europejskiej zrobi poważną różnicę. Obecny kryzys ukraiński podkreśla wagę modernizacji infrastruktury energetycznej oraz uzupełniania brakujących połączeń między poszczególnymi krajami członkowskimi w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty – powiedział komisarz ds. energii Unii Europejskiej Gunther Oettinger. – Generalnie kraje te mogą sobie nawzajem pomagać dostawami surowców tylko gdy będą dobrze połączone infrastrukturą. Ponadto modernizacja jej jest warunkiem wstępnym do ukończenia budowy wspólnego rynku energii dla dobra klientów i przedsięwzięć biznesowych w Unii Europejskiej.

Aby uzyskać dofinansowanie z CEF, projekt musi znaleźć się na liście projektów wspólnego interesu (PCI). Należy podkreślić, że projekty naftowe są wyłączone z pomocy. Dla otrzymania grantu niezbędne jest także przeprowadzenie analizy kosztów i zysków (CBA), która powinna wykazać znaczące korzyści dla bezpieczeństwa dostaw, solidarności energetycznej czy innowacyjności płynące z realizacji danej inwestycji. Decyzję o alokacji środków podejmuje Agencja Współpracy Regulatorów Energetycznych (ACER). Projekt musi być także ekonomicznie nieopłacalny w swoim biznes planie, przez co uzasadnione będzie jego dofinansowanie. Nie może ono jednak przekroczyć 50 procent kosztów. W wyjątkowych sytuacjach Bruksela może dofinansować inwestycję w 75 procentach. Projekt musi mieć wtedy kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw i solidarności energetycznej. Terminskładania aplikacji to 19 sierpnia 2014 roku. Decyzje zostaną podjęte do listopada 2014 roku.