Prezydent Andrzej Duda zaakceptował nowe przepisy o bezpieczeństwie polskiego offshore

22 lipca 2022, 09:45 Alert

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację o morskich farmach wiatrowych. Ma to wzmocnić bezpieczeństwo podczas budowy i eksploatacji inwestycji offshore na Morzu Bałtyckim.

Offshore. Fot. PSEW
Offshore. Fot. PSEW

Wprowadzono trzy certyfikaty dla offshore

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim, a także ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Przepisy mają wzmocnić bezpieczeństwo podczas budowy oraz eksploatacji inwestycji offshore na Morzu Bałtyckim.

– Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas budowy i eksploatacji w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd. Przyjęte przepisy mają ponadto zapewnić możliwość wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych na ląd – podano w komunikacie

Nowelizacja oraz ustawa zakładają wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo. Przepisy regulują nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych oraz zespołów urządzeń, obejmujących system certyfikacji i czynności nadzorczych dotyczących procesu realizacji inwestycji. Wprowadzone zostaną trzy certyfikaty: certyfikat zgodności projektowej, certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji, certyfikatu bezpieczeństwa eksploatacji .

Certyfikat zgodności projektowej ma być wydawany bezterminowo, a certyfikat dopuszczenia do eksploatacji tak samo jak certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji – na okres nie dłuższy niż 5 lat. Dokumenty mają zostać wydawane przez określoną organizację z akredytacją.

ISB News/Maria Andrzejewska

Popczyk: Elektroprosumeryzm, czyli polskie Energiewende (ROZMOWA, CZĘŚĆ 1)