Michalski: Aukcje OZE powinny zostać dostosowane do offshore

23 maja 2019, 11:15 Energetyka

– Obecny system aukcji OZE nie jest dostosowany do wsparcia niewielkiej liczby projektów morskich farm wiatrowych – powiedział Michał Michalski, prezes Polenergii, podczas Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej. – Branża potrzebuje regulacji systemu wsparcia, pomocy publicznej. Mamy dwa rozgraniczenia fazy na tym rynku: faza ograniczonej podaży projektów i faza, w której nie powinna ta ograniczona podaż już występować. – Od tego zależy podejmowanie decyzji o kosztownych inwestycjach. Kolejny element to obniżenie kosztów realizacji poprzez zmiany prawa, jego uproszczenie. Jednocześnie w skali kraju obniży to jednocześnie pomoc ze strony państwa. Z punktu widzenia państwa zmiany prawa nie generują kosztów, a z drugiej stron obniżają koszty samej inwestycji – powiedział. Dodał, że ważnym jest harmonizacja projektowania przepisów z przyłączaniem projektów do sieci przesyłowej.
Jako kolejny element zwiększający pewność inwestycyjną wymienił tryb wydawania decyzji w sprawie nowych projektów i „zamknięcie sprawy” planu zagospodarowania obszarów morskich – Tak, aby nie blokował on rynku i umożliwiał realizacje projektu morskich farm wiatrowych w ramach strategii energetycznej, zapewniając możliwość realizacji przyłączeń – powiedział.

Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Pytany o model aukcyjny dla OZE w kontekście morskich farm wiatrowych prezes Michalski powiedział, że obecny system aukcyjny jest dostosowany do innego rynku, aniżeli offshore. – Obecny rynek aukcji jest dopasowany do kilkudziesięciu projektów o stosunkowo małej mocy. Na rynek dla obecnych OZE, działający model aukcji, jest adekwatny – powiedział.
Odnosząc się do morskich farm wiatrowych powiedział, że należy dostosować system wsparcia do specyfiki offshore, czyli większej mocy oraz niewielkiej liczby projektów pilotażowych. – Należy zmodyfikować system wsparcia. Offshore to projekty o większej mocy niż obecne OZE, które biorą udział w aukcjach. Jednocześnie podaż tych projektów jest niewielka. Obecny system wsparcia OZE nie jest odpowiedni dla offshore. Musi on brać pod uwagę konkurencyjność, ale i fakt obniżonej podaży projektów na wstępnym etapie rozwoju branży – podkreślił.
Dodał, że możliwy jest inny system wsparcia. – Uwzględniają to przepisy obowiązującego prawa. Są też precedensy w innych krajach. W Wielkiej Brytanii odstąpiono na wstępnym etapie od aukcji. Udało się na Wyspach uzyskać zgodę Komisji na pomoc publiczną. Jeśli będą wiarygodne zapowiedzi mechanizmu wsparcia, wówczas podaż projektów się zwiększy – zakończył.