Orlen i Energa zgodne w sprawie finansowania gdańskiej elektrowni gazowej

16 września 2022, 17:15 Alert

PKN Orlen zawarł porozumienie z Energą – swoją spółką zależną – w sprawie finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Gdańsku – podał koncern w raporcie. Orlen pokryje większość kosztów inwestycyjnych.

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Porozumienie odnośnie finansowania inwestycji

Orlen i Energa wypracowały porozumienie w kwestii finansowania gdańskiej elektrowni gazowej.  – W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej PKN Orlen zobowiązał się do pokrycia całości nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, ale nie więcej niż 2,5 mld zł, przy czym finansowanie udzielone przez PKN Orlen nastąpi ponad finansowanie udzielone przez Energę -głosi oficjalny raport opublikowany przez obie spółki.

Pokrycie nakładów inwestycyjnych nastąpi poprzez udzielenie środków pieniężnych Enerdze lub spółce CCGT Gdańsk na kapitał własny lub na zasadzie finansowania dłużnego, wyjaśniono także. Energa posiada 100 procent udziałów spółki CCGT Gdańsk. Z kolei Orlen jest właścicielem około 90 procent akcji Energi, które dają konsorcjum prawo do udziału  w 93 procent ogólnej liczby głosów tej spółki.

Blok gazowo-parowy CCGT w Gdańsku będzie zasilany gazem ziemnym wysokometanowym i zostanie zaprojektowany i wykonany jako jednostka z pojedynczą turbiną gazową. Elektrownia zlokalizowana będzie we wschodniej części miasta Gdańsk w województwie pomorskim, w dzielnicy Rudniki. Blok gazowy ma mieć moc rzędu 450 MW.

PKN Orlen/Energa/Szymon Borowski

2022 rok upłynie Orlenowi i partnerom na szukaniu finansowania gazu w Ostrołęce oraz Gdańsku