Orlen: Cena akcji Energi była uczciwa

30 lipca 2020, 13:15 Alert
Zbigniew Leszczyński Orlen
Fot. Michał Perzyński

Orlen podkreśla, że cena za akcje Energi była uczciwa, a jej wartość wyższa o 20 procent niż rynkowa.

Ogłoszenie i akcjonariusze

Członek zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński powiedział, że transakcja nabycia akcji Grupy Energa była realizowana po cenie o 20 procent wyższej od wartości rynkowej i mieściła się w widełkach cenowych. – W odpowiedzi na ogłoszenie wezwanie zgłosili się duzi akcjonariusze instytucjonalni. Uważamy więc, że cena była uczciwa – powiedział.

Leszczyński argumentował, że Energa w momencie przejęcia była zadłużona i miała dużą ekspozycję na węgiel. – Chcemy oprzeć Energę na źródłach zero i niskoemisyjnych. Chcemy pomóc także w finansowaniu nowego bloku w Ostrołęce opartego o gaz. – Wartość Energi po przejęciu przez Orlen wzrósł przez kierunek inwestycji – powiedział.

30 kwietnia PKN Orlen nabył 80 procent akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Oznacza to, że koncern formalnie stał się właścicielem gdańskiej firmy. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu czterech miesięcy. W tym czasie PKN Orlen spełnił wszystkie warunki przejęcia Grupy Energa, zawieszające niezbędne do przeprowadzenia transakcji, w tym osiągnięcie progu 66 procent akcji objętych wezwaniem. Finalnie ich cena została ustalona na poziomie 8,35 zł za akcję.

Bartłomiej Sawicki

Energa nadal produkuje więcej energii ze źródeł odnawialnych niż z węgla