Orlen przejmuje Energę bo chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce

27 kwietnia 2020, 16:45 Alert

Orlen finalizuje przejęcie Energi. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin a także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej w Gdańsku zapowiedzieli, że dzięki tej fuzji powstanie multienergetyczny koncern, które będzie napędzał transformację energetyczną w Polsce.

Fot. Twitter/PKN Orlen/Daniel Obajtek

Duży może więcej

Jacek Sasin powiedział, że przejęcie Energi przez PKN Orlen wpisuje się w politykę rządu. – Państwo może być dobrym właścicielem, a firmy, będące w posiadaniu Skarbu Państwa będą realizować polski interes gospodarczy i wspierać rozwój naszego kraju. Drugi element to budowanie silnych podmiotów gospodarczych zdolnych do konkurencji z wielkimi graczami i wychodzenia za granicę, aby podbijać rynki europejskie i światowe – powiedział.

– Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy prace nad przejęciem Lotosu przez PKN Orlen, ta fuzja jest obecnie na etapie zatwierdzeń monopolowych w Komisji Europejskiej. To nie koniec. PKN Orlen złożył wniosek o przejęcie Energi. To działanie realizuje naszą strategię w ramach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nie oznacza to jednak, że doprowadzenie do tej fuzji było łatwe. To zajęło nam klika miesięcy i doprowadziło nas do finału. Zamknięcie tej transakcji jest planowane na koniec kwietnia – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zgodnie z porozumieniem z 18 kwietnia, cena za akcje to 8,35 zł, nieco więcej niż Orlen oferował na początku. – Pokazuje to, że Skarb Państwa mocno targował się z Orlenem. Cena była wyższa niż akcje notowane na giełdzie. To dobry interes dla Skarbu Państwa. Kwota dla Skarbu Państwa to 1,871 mln zł. Wpłynie to do budżetu i obniży poziom naszego długu publicznego – powiedział minister Sasin. – W porozumieniu zagwarantowaliśmy, że nowy większy podmiot Orlen i Energa będą realizować politykę energetyczną Państwa. Mamy także pewność, że sprzedając Energę sprzedajemy ją w dobre ręce, w polskie ręce, tam gdzie Skarb Państwa ma ponad 27 procent udziałów. Orlen jest także ustawowo chroniony jako spółka strategiczna, a akcjonariat jest rozproszony, to gwarantuje nam, że Energa pozostaje częścią narodowego majątku – dodał.

Dywersyfikacja źródeł dochodów

Pozytywne efekty dla Orlenu to krok w stronę dywersyfikacji źródeł dochodów. – Orlen już teraz mocno rozwija produkcje nie tylko paliwową, ale i chemiczną a także elektroenergetyczną. Orlen ma swoje bloki energetyczne oraz plany rozwoju offshore. Zasoby Energi w tym zakresie to obszar synergii do tworzenia wspólnych obszarów działania – powiedział cytowany minister. – Energa zaś dostaje możliwości rozwoju, a spółka może patrzeć z optymizmem w przyszłość – dodał.

Energa pozostaje firmą niezależną, ale w Grupie Orlen, a Energa będzie nadal płacić podatki w Gdańsku. Energa zachowa zasoby kadrowe zgodnie z porozumieniem. Dodał, że w zakresie wzmacniania polskich spółek to nie ostatnie słowo PKN Orlen.

Daniel Obajtek prezes PKN Orlen powiedział, że jest to milowy krok. – To bardzo ważne wydarzenie dla Pomorza, Energi i PKN Orlen. Budujemy multienergetyczny koncern. Musimy konkurować z globalnymi graczami. Oczywiście od razu nie będziemy wśród wielkich, ale od czegoś trzeba zacząć. Narodowy kapitał w świetle kryzysów ma wartość. Mamy trudne czasy, patrząc na koronawirusa i w tym kontekście łącznie spółek multienergetycznych jest konieczne. Pozwoli to zoptymalizować środki i przerzucić duże środki na inwestycje. Takie koncerny muszą realizować transformację energetyczną kraju. Dla Orlenu jest to potrzebne w sektorze energetycznym. Pion energetyczny to ważny element strategii. Jesteśmy czwartym producentem energii. Dzisiaj nie robi się biznesu na aktywach. Trzeba mieć portfel klientów, aby pakietować usługi. To także potrzeba posiadania obszaru dystrybucji. Nasz obszar oparty jest na nisko i zeroemisyjnych, źródłach produkcji. Łączenie farm OZE, offshore i onshore to także korzyści dla spółki wynikające z synergii – powiedział Obajtek.

Dodał, że Orlen liczy także na połączenie z Lotosem i stworzenie dużego koncernu zdolnego do dużych inwestycji na potrzeby transformację energetyczną. – Potrzeba miliardów złotych. Po tych transakcjach, nowy podmiot będzie miał dużą poduszkę finansową na potrzeby inwestycyjne – dodał.

– Mówiliśmy, że przemysł paliwowy będzie powoli przemysłem schyłkowym. Widzimy obecnie, że w obliczu zawieruchy z cenami energii, koncerny paliwowe mówią, że sektor paliowy jest u schyłku w perspektywie kilkunastu lat. My już dwa lata temu mówiliśmy o potrzebie realizacji pionu petrochemicznego. Teraz rozwijamy sektor elektroenergetyczny. Pozwoli to nam na dywersyfikacje i bycie odpornym za zawirowania w jednym czy drugim sektorze – powiedział Obajtek. Dodał, że w ciągu dwóch miesięcy Orlen przedstawi plan inwestycji w Grupie Energa, a on sam zostanie wdrożony w ciągu roku.

PKN Orlen kupił w wezwaniu łącznie 331.313.082 akcje Energi. Kupione akcje stanowią ok. 80 procent kapitału zakładowego i ok. 85 procent głosów na WZ Energi. Wzywający, po przeprowadzeniu wezwania, zamierzał osiągnąć do stu procent wszystkich głosów w spółce, reprezentowanych przez 414.067.114 akcji. Rozliczenie transakcji ma zakończyć się do końca kwietnia.

Sawicki: Energa ma pomóc Orlenowi zarabiać na energii

Przyszłość Elektrowni Ostrołęka C będzie znana w ciągu miesiąca

– Pracujemy nad planem dostosowawczym, musimy je przeanalizować. Projekty Energi są potrzebne, np. bloki gazowe w Grudziądzu i Gdańsku. Jeśli chodzi o Elektrownie Ostrołęka C to wciąż analizujemy i w ciągu miesiąca przedstawimy naszą wizję. Na pewno będzie realizowana, ale jak? Przedstawimy ją w ciągu miesiąca – powiedział prezes Obajtek.

Przejęcie Energi przez PKN Orlen

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 procent akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji Koncern otrzymał 31 marca br. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia br. podwyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 procent akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia br. Jak wynika z informacji od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, czyli podmiotu pośredniczącego w wezwaniu, przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje Energa stanowiące około 80 procent kapitału zakładowego spółki oraz około 85 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Liczba akcji, którą ostatecznie nabędzie PKN Orlen w związku z procesem przejęcia Grupy Energa , będzie znana 30 kwietnia br.

Orlen kupił 80 procent kapitału zakładowego Energi