Orlen i PGNiG przekonują gazowników do fuzji

24 maja 2022, 10:15 Alert

Odbyło się kolejne spotkanie Orlen i PGNiG ze stroną społeczną. Celem rozmów jest wypracowanie porozumienia dotyczącego gwarancji warunków zatrudnienia w związku z fuzją obu spółek. – Pracownicy i ich kompetencje są priorytetem dla nas i dla powstającego multienergetycznego koncernu – mówią przedstawiciele firm.

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Prezesi PKN Orlen i PGNiG spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych i Rady Pracowników. Podczas rozmów potwierdzono zachowanie struktury GK PGNiG w ramach nowego koncernu, omówiono strategiczne wyzwania związane z finalizowanym procesem połączenia, a także zadeklarowano otwartość na dalszy dialog ze stroną społeczną – czytamy w komunikacie.

– Budujemy jeden silny podmiot, który będzie inwestował w nowe perspektywiczne obszary, w tym odnawialne źródła energii, rozwój paliw alternatywnych, czy magazynowanie energii. Dla pracowników łączących się firm to szansa na zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się, nowoczesnym koncernie. Proces połączenia chcemy przeprowadzić transparentnie, sprawnie i z poszanowaniem praw pracowników, dlatego tak ważny jest dla nas konstruktywny dialog ze stroną społeczną, który od początku prowadzimy – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Prezes Obajtek przypomniał, że po połączeniu spółki córki GK PGNiG staną się spółkami zależnymi od PKN Orlen. – Zmiana właścicielska nie zmienia nic w zakresie warunków zatrudnienia pracowników. Wyjątkiem jest Gas Storage Poland, która objęta jest środkami zaradczymi i będzie pod nadzorem nowego inwestora. Zmiany w pierwszym etapie dotyczyć będą pracowników zatrudnionych w PGNiG, ponieważ ta spółka przekształcona zostanie w oddział PKN Orlen. Stąd też priorytetowe jest wypracowanie w pierwszej kolejności porozumienia zabezpieczającego gwarancje dla tej grupy pracowników z przedstawicielami związków zawodowych działających w PGNIG spółki.

– Priorytetem są dla nas gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy dla pracowników. Chcemy, aby ich unikalne kompetencje były efektywnie wykorzystane w nowym koncernie multienergetycznym – podkreśliła prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Prezes Waksmundzka-Olejniczak dodała, że PGNiG będzie liderem w tych obszarach, w których już ma wypracowaną i ugruntowaną pozycję. Chodzi m.in. o upstream, ciepłownictwo, dystrybucję czy magazynowanie. Nadal realizowane będą programy rozwojowe, m.in. wodorowy, przy optymalnym wykorzystaniu kompetencji wszystkich łączących się podmiotów.

W czasie rozmów podkreślono, że integracja pozwoli wspólnie przygotować odpowiedzi na strategiczne wyzwania w łączonych spółkach. Zapewniono również, że proces i warunki tworzenia multienergetycznego koncernu na bieżąco będą omawiane ze stroną społeczną, tak aby pracownicy GK PGNiG mieli dostęp do wiarygodnych informacji. Celem łączonych podmiotów jest budowanie wspólnej przyszłości w taki sposób, by wykorzystywać najlepsze kompetencje każdej ze spółek, przy udziale pracowników, którzy są najcenniejszym kapitałem i siłą nowo powstającego koncernu – czytamy.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura

Obajtek: Dzięki fuzji z Lotosem zyskamy stacje paliw na Słowacji i Węgrzech