Grupa Orlen przejmuje kolejną gdańską spółkę

31 lipca 2023, 15:25 Alert

Orlen Projekt podpisał z Energą umowę w sprawie przejęcia 100 procent udziałów w spółce usług inżynierskich Energa Invest, co pozwoli wzmocnić tę linię biznesową i w pełni wykorzystać szansę, jaką daje realizowany do 2030 roku program inwestycyjny o wartości 320 mld zł.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura
PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

– Konsolidujemy kolejny obszar biznesowy Grupy Orlen, aby w pełni zrealizować synergie wynikające z budowy silnego koncernu multienergetycznego. Integracja działalności spółek projektowych umożliwi ich efektywne zaangażowanie w inwestycje związane z realizacją Strategii ORLEN2030. To szansa na nowe, atrakcyjne zlecenia, transfer wiedzy oraz uzyskanie kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane również poza Grupą Orlen. Tworzymy silnego gracza, który będzie mógł skutecznie konkurować na rynku usług projektowych nie tylko w kraju, ale również za granicą – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Orlen.

Przejęcie 100 procent udziałów Energa Invest wzmacnia Grupę Kapitałową Orlen Projekt, w której skład wchodzą już spółki Orlen Projekt, a także powołana w kwietniu 2023 roku spółka w Czechach Orlen Projekt Česká Republika. W następnym kroku planowane jest także włączenie do Grupy spółki PGNiG GAZOPROJEKT. Połączenie spółek projektowych pozwoli zwiększyć ich potencjał i szansę w realizacji m.in. szerszego wachlarza projektów EPC (Engineering, Procurement, Construction – projektowanie – kontraktowanie – budowa) oraz da nowe możliwości rozwoju dla pracowników.

– Efektem realizowanego połączenia ma być rozwój spółki Energa Invest. Zachowane zostaną miejsca pracy, nie ma także planów na relokację pracowników do innych miast, a aktualne warunki umów z zatrudnionymi nie zmienią się – mówi Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Po przejęciu 100 procent udziałów w Energa Invest, Grupa Kapitałowa ORLEN Projekt liczyć będzie ponad 300 pracowników.

Energa Invest jest spółką projektową, działającą w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych. Wiodący strumień realizacji zadań spółki to m.in. obszary: projektowania linii napowietrznych i kablowych SN i WN, stacji elektroenergetycznych, budowli hydrotechnicznych, opracowania koncepcji technicznych, studiów wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych oraz projektowania źródeł wytwórczych i świadczenia usług generalnego wykonawcy oraz inżyniera kontraktu w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Grupa Orlen / Jacek Perzyński

Orlen kupi trzy farmy wiatrowe w Wielkopolsce. Może je uzupełnić fotowoltaiką