Orlen robi odpis na Rafinerię Możejki

9 kwietnia 2024, 08:15 Alert

Orlen poinformował o odpisie za utratę wartości w segmencie odpowiedzialnym za rafinerię, w wysokości 0,1 miliarda złotych.

Rafineria Możejki. Fot. Wojciech Jakóbik.
Rafineria Możejki. Fot. Wojciech Jakóbik.

Polska Agencja Prasowa (PAP), przekazała, że Orlen po wykonaniu testów na utratę wartości Orlen Lietuva, spółka uwzględnia w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok około 0,1 miliarda złotych odpisów aktualizujących. Dotyczą one głównie segmentu Rafineria.

– Odpis aktualizacyjny wynika głównie ze wzrostu wartości aktywów trwałych stanowiących punkt odniesienia w ramach testów na utratę wartości. Orlen Lietuva prognozuje wzrost wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, wynikający z poprawy warunków makroekonomicznych. Wzrost ten jest jednak mniejszy niż wzrost wartości aktywów trwałych związanych z realizowanymi obecnie przez Orlen Lietuva inwestycjami, co przełożyło się wprost na wyżej wymieniony odpis aktualizujący – przekazała spółka cytowana przez PAP.

Koncern przewiduje również, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok, ujęcie odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w Orlen Lietuva, wartych około 1,8 miliarda złotych. Jak przekazała spółka odwrócenie wyniku wynika głównie z dobrych wyników Orlen Lietuva w ubiegłym roku. Wpłynęło to na zmniejszenie jej zadłużenia netto na koniec 2023 roku i z przyszłych przepływów pieniężnych, które spółka planuje uzyskać w ramach inwestycji rozwojowych m.in. w biopaliwa.

Trwają analizy wartości pozostałych aktywów, jednostkowy i skonsolidowany raport za 2023 rok zostanie opublikowany 25 kwietnia 2024 roku.

Orlen przeprowadza aktualnie inwestycje modernizacyjne Rafinerii Możejki.

Polska Agencja Prasowa / Marcin Karwowski

Potrzebne są biliony na politykę klimatyczną, których nie ma w kryzysie