Rusza OTF. Handel na Towarowej Giełdzie Energii wkracza w nowy etap

4 maja 2020, 13:00 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

BiznesAlert.pl śledzi przygotowania do uruchomienia Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF). Jej wprowadzenie jest powodowane Dyrektywą MiFID 2, w dostosowaniu do której, po konsultacjach rynkowych, zapadła decyzja o przekształceniu Rynku Terminowego Towarowego w OTF.

Platforma OTF to wielostronny system kojarzący uznaniowo oferty kupna i sprzedaży składane przez strony trzecie. Przedmiotem obrotu mogą być różne instrumenty terminowe, uprawnienia do emisji, itp. Na OTF prowadzonym przez TGE obrót odbywa się na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) oraz Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM).

OTF jest owocem prawie dwuletnich konsultacji TGE z uczestnikami rynku. Wydarzeniem przełomowym było zorganizowanie 8 marca 2017 r. przez Giełdę we współpracy z Towarzystwem Obrotu Energią  debaty nt. uwarunkowań MiFID2, w której wzięli udział nie tylko członkowie TGE, ale także przedstawiciele ministerstw, nadzorców oraz towarzystw branżowych. Celem debaty, zorganizowanej w formule „okrągłego stołu”, było wypracowanie wspólnego stanowiska na temat modelu funkcjonowania rynków na giełdzie po wdrożeniu dyrektywy.

Podstawowym wymogiem OTF jest zasada uznaniowości, która została wprowadzona przez TGE w ramach giełdy towarowej już w grudniu 2017 roku. Uznaniowość jest cechą szczególną charakteryzującą nową platformę obrotu, zorganizowaną platformę obrotu (OTF), którą wprowadzają przepisy Dyrektywy MiFID2. Zasadą objęte zostały wszystkie instrumenty terminowe notowane w systemie notowań ciągłych oraz w systemie aukcji. Zasada uznaniowości na TGE polegała na możliwości wprowadzenia ograniczenia/limitów maksymalnej wielkości wolumenu w pojedynczym zleceniu (kupna i sprzedaży), które może być złożone na rynek dla danego instrumentu terminowego – tłumaczy Towarowa Giełda Energii.

OTF ruszył 1 maja tego roku, po otrzymaniu przez TGE decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Pierwsze notowania odbyły się 4 maja br. OTF nie zmienia obrotu energią i gazem na rynku spot  ani notowań na rynku regulowanym. Jednakże dzięki tej platformie TGE dostosowuje się do nowych wymogów MiFID2 po to, aby utrzymać standardy pozwalające utrzymać atrakcyjną ofertę dla klientów na rynku energii elektrycznej.

Wojciech Jakóbik

Ziębiec: Dyrektywa MiFID 2 zmieni rynek energii