OZE obniżają ceny energii w Polsce, a operator chce je ustabilizować

23 marca 2022, 07:15 Alert

Dane Instytutu Jagiellońskiego pokazują, że im więcej Odnawialnych Źródeł Energii znajduje się w miksie energetycznym Polski, tym niższa jest cena energii tak istotna w dobie kryzysu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują rozwój sieci tak, aby ujarzmić jak największą ilość tych źródeł.

Udział OZE w produkcji energii w Polsce. Grafika: Instytut Jagielloński.
Udział OZE w produkcji energii w Polsce. Grafika: Instytut Jagielloński.

IJ publikuje wykresy hurtowych cen energii z ostatniego półrocza pokazujące jak ona spada dzięki wzrostowi wytwarzania ze źródeł odnawialnych. Cena energii w hurcie jest istotna z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki.

Na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy wpływ OZE, czyli energetyki wiatrowej oraz słonecznej, na ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce rysuje się bardzo wyraźnie. Im większy udział źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych w produkcji energii elektrycznej, tym niższe poziomy cen hurtowych – tłumaczy Kamil Moskwik z Instytutu Jagiellońskiego. – Zależność ta jest bezpośrednim następstwem faktu, iż źródła wiatrowe i fotowoltaika cechują się niemal zerowym kosztem zmiennym produkcji w porównaniu do produkcji z węgla czy gazu. W pewnym uproszczeniu, w okresach wysokiego udziału produkcji z wiatru i słońca droższe źródła cieplne są „wypychane” poza tzw. merit order, czyli stos wolumenowo-cenowy, skutkując presją na spadek cen hurtowych energii elektrycznej – podsumowuje.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły nowy plan rozwoju sieci, który ma pozwolić na przyjęcie jak najwięcej OZE przy zachowaniu stabilności pracy systemu. Zakłada, że Polska będzie wytwarzać nawet 50 procent energii ze źródeł odnawialnych w 2030 roku.

Wojciech Jakóbik

Polskie sieci do przebudowy: 50 procent OZE, linia Północ-Południe i moc interwencyjna