URE ogłosił kolejne aukcje sprzedaży energii elektrycznej z OZE

30 października 2019, 09:15 Alert

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił we wtorek 29 października kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Siedem aukcji odbędzie się w drugim i trzecim tygodniu grudnia.

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Zgodnie z harmonogramem ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia br. Wszystkie z nich są dedykowane nowym instalacjom OZE.

W pierwszej z tych aukcji mogą wziąć instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystującym wyłącznie energię promieniowania słonecznego i wiatru na lądzie. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 113,97 TWh, z czego 6,2 TWh może pochodzić z instalacji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej. Natomiast maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 32,577 mld zł, czego prawie 2,425 mld w instalacjach spoza terytorium RP i obszaru wyłącznej strefy ekonomicznej.

W kolejnej aukcji mogą wziąć udział również instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, ale wykorzystujące biogaz pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacje stanowiące dedykowane instalacje spalania biomasy oraz układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Aukcja ta dedykowana jest również instalacjom termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz instalacjom dedykowanym spalania wielopaliwowego. Maksymalny wolumen przewidziany do sprzedaży podczas tej aukcji wynosi 14,91 TWh, a wartość 5,578 mld zł, czego z instalacji zlokalizowanych poza terytorium RP i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej 812 GWh i 415 mln zł.

Na 9 grudnia zaplanowano aukcję dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Chodzi o elektrownie wodne, wykorzystujących biopłyny, energię geotermalną oraz energię wiatru na morzu. Maksymalny wolumen przewidziany do sprzedaży podczas tej aukcji wynosi 140 GWh, a wartość 71 mln zł, czego z instalacji zlokalizowanych poza terytorium RP i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej 7,6 GWh i 5,3 mln zł.

Dzień później ma się odbyć akcja dla instalacji słonecznych i wiatrowych na lądzie o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Maksymalny wolumen przewidziany do sprzedaży podczas tej aukcji wynosi 11,445 TWh, a wartość 4,214 mld zł, czego z instalacji zlokalizowanych poza terytorium RP i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej 623,5 GWh i 313,6 mln zł.

Właściciele biogazowni rolniczych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji o mocy nie większej niż 1 MW będą mogli się ubiegać o wsparcie w aukcji zaplanowanej na 11 grudnia. Wolumen maksymalny przewidziany do sprzedaży podczas tej aukcji wynosi 1,342 TWh, a wartość 939,3 mln zł, czego z instalacji zlokalizowanych poza terytorium RP i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej 73,1 GWh i 69,9 mln zł.

Kolejna aukcja jest dedykowana dla elektrowni wodnych, wykorzystujących biopłyny, energię geotermalną oraz morskich farm wiatrowych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 594 GWh, a maksymalna wartość 285,1 mln zł, czego z instalacji zlokalizowanych poza terytorium RP i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej 32,4 GWh i 21,2 mln zł.

Ostatnia z zaplanowanych na ten rok aukcji, która odbędzie się 13 grudnia, dedykowana jest instalacjom o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Wolumen maksymalny przewidziany do sprzedaży podczas tej aukcji wynosi 1,17 TWh, a wartość 678,6 mln zł, czego z instalacji zlokalizowanych poza terytorium RP i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej 63,7 GWh i 50,5 mln zł.

W ubiegłym tygodniu URE ogłosił pierwszych pięć aukcji OZE, które odbędą się w ostatnim tygodniu listopada i pierwszym tygodnia grudnia i dedykowane są instalacjom istniejącym.

Perzyński: Hipsterzy światowej energetyki