Państwowy fundusz wykupi obligacje JSW

30 grudnia 2016, 11:15 Alert

Jastrzębska Spółka Węglowa wyemitowała obligacje o wartości 300 mln zł, które objęło Towarzystwo Finansowe Silesia – podała JSW w komunikacie. Emisję przeprowadzono w ramach programu emisji obligacji do 1 mld zł i 163,75 mln USD.

W końcu sierpnia br. JSW zawarła porozumienie z obligatariuszami (PKO BP, BGK, PZU, PZU na Życie), zakładające m.in. obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie (do 50 mln zł rocznie w pierwszych trzech latach spłaty) oraz wydłużenie całkowitego okresu spłaty o pięć lat, najdalej do końca marca 2025 r. Ustalono także, że od 2019 r. możliwy będzie wcześniejszy wykup obligacji, jeżeli spółka uzyska nadwyżki np. ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością.

W październiku zmiany w programie emisji obligacji zatwierdziło nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy JSW. Zdecydowano wówczas także o emisji do 300 mln zł obligacji skierowanej do TF Silesia.

Na początku grudnia JSW zawarła z obligatariuszami aneks do umowy programu emisji obligacji, który zakładał m.in. przystąpienie TF Silesia do porozumienia dotychczasowych akcjonariuszy.

Polska Agencja Prasowa