Pawlak: OZE wielkim projektem inwestycyjnym Polski

3 października 2013, 13:43 Energetyka

II konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej odbyła się 30 września w Bydgoszczy. – Energetyka odnawialna może być wielkim polskim projektem inwestycyjnym, który uruchomi dużo lokalnych przedsiębiorstw i stworzy nowe miejsca pracy – powiedział w przemówieniu otwierającym premier Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy.

W konferencji udział wzięła również Ewa Mes wojewoda Kujawsko – Pomorski oraz Dariusz Kurzawa wicemarszałek województwa Kujawsko – Pomorskiego, którzy objęli patronat honorowy nad Konferencją.

Energetyka odnawialna jest dziedziną, która z punktu widzenia interesu naszego państwa powinna być rozwijana – uważa Waldemar Pawlak. W opinii prezesa Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, gdyby do szeroko pojętego rozwoju sektora OZE dodać rozwój samochodów elektrycznych, czy magazynów energii, to może okazać się, że mamy szansę na stworzenie dużego przemysłu w Polsce.

Waldemar Pawlak odniósł się również do nowego modelu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki 17 września 2013 r. – Podstawową słabością tych propozycji jest fakt, że proponuje się odejście od starego systemu na rzecz aukcji. Jak wskazują przedstawiciele branży energetyki wiatrowej, taki system funkcjonował już w kilku krajach europejskich, które postanowiły jednak od niego odejść. Warto wziąć pod uwagę doświadczenia innych państw przy projektowaniu nowych regulacji dla OZE – podkreślił Waldemar Pawlak. – Zróżnicowane współczynniki zaproponowane w ostatnim projekcie ustawy o OZE z października 2012 r. byłyby łatwiejsze do wprowadzenia, ponieważ ich mechanizm opiera się na dotychczasowym systemie i procedurach – dodał.

Do tych słów odniósł się starszy specjalista w Ministerstwie Gospodarki Maciej Witkowski, który zauważył, że proponowany system aukcji polega na wspieraniu technologii, które są najbardziej efektywne ekonomicznie, co jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej. Zdaniem Macieja Witkowskiego należy dążyć do wytwarzania jak największej ilości energii, jak najniższym kosztem.

Poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego Zbigniew Sosnowski dodał, że istotne jest, aby inwestorzy aktywnie przedstawiali swoje postulaty przy tworzeniu nowych regulacji, ponieważ prawo nie może być tworzone samo dla siebie, tylko dla przedsiębiorców.

Natomiast, Tadeusz Szczepański prezes PSE Północ podkreślił, że na północy Polski brakuje mocy wytwórczych, więc konieczne jest zbudowanie dużej elektrowni w tym rejonie, ponieważ krajowy system elektroenergetyczny bez tego sobie nie poradzi. – Apeluję, budujmy odnawialne źródła energii ale nie zapominajmy, że muszą towarzyszyć im konwencjonalne elektrownie o dużej mocy – przekonywał.

II konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej została poświęcona roli OZE w miksie energetycznym Polski, perspektywom rozwoju energetyki wiatrowej w regionie, aspektom finansowym i prawnym związanym z procesem inwestycyjnym, a także możliwościom rozwoju fotowoltaiki oraz biogazowni. Wśród uczestników byli liczni przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści, inwestorzy, prawnicy, naukowcy oraz cenieni eksperci z branży OZE.

Organizatorem Konferencji jest firma Zielona Strona Mocy, współorganizatorem dziennik Rzeczpospolita, a partnerem strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju. Wśród pozostałych partnerów są m.in.: KGHM – światowy potentat w branży miedziowej, Green Bear – inwestor z sektora energetyki wiatrowej, Ersnt & Young, Solaris Line, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Agencja Nieruchomości Rolnych, BOŚ Bank oraz Agencja Rozwoju i Modernizacji Wsi.

Kolejna konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej odbędzie się już 29 października w Olsztynie.