PGE zapowiada szybsze odejście od węgla i więcej OZE

29 sierpnia 2023, 10:30 Alert

29 sierpnia na stadionie PGE Narodowy Polska Grupa Energetyczna przedstawiła aktualizację strategii jako odpowiedź na wyzwanie geopolityczne i energetyczne. Spółka zapowiada zwiększenie mocy OZE i szybsze odejście od węgla.

– Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii. Zaktualizowana strategia PGE to przemyślana, racjonalna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki w oparciu o nowoczesne rozwiązania – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE do 2030 roku zakończy wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przeznaczy 125 mld zł na inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe, magazyny energii, budowę elektrowni jądrowej, modernizację sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa. Do 2040 roku Grupa PGE zbuduje 12 GW mocy w odnawialnych źródłach.

– PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną już w 2040 roku, czyli o 10 lat wcześniej niż zakładała strategia Grupy PGE z 2020 roku. Aktualizacja strategii to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem realizacji strategii PGE będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Do 2030 roku Grupa PGE planuje łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 125 mld złotych. Uważa, że dzięki temu umocni pozycję lidera rynku energii, rozbudowując potencjał wytwórczy i zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Celem Grupy PGE jest według jej komunikatu osiągnięcie w segmencie energetyki odnawialnej do 2040 roku ponad 7 GW w morskich farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim, 1,5 GW w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych.

– Elastyczność systemu i stabilne dostawy energii zapewni zawodowa energetyka niskoemisyjna o łącznej mocy 5 GW w 2040, na którą składać się będą elektrownia jądrowa realizowana w konsorcjum z partnerem polskim i koreańskim oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym. Przed rokiem 2040 paliwo gazowe będzie zastępowane zielonymi paliwami (np. biometanem, wodorem, amoniakiem) – czytamy w komunikacie. – Do 2040 roku PGE będzie dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero i niskoemisyjnych źródłach energii. Tylko morskie farmy wiatrowe wybudowane przez PGE będą mogły dostarczać ok. 26 TWh energii, czyli tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce.

– Bez inwestycji w infrastrukturę przesyłową nie ma szans na skuteczną transformację energetyczną, Zwiększymy zdolności przyłączeniowe w oparciu o sieci LTW 450. Do 2040 roku moc zainstalowanych w OZE wyniesie 12 GW: morskie farmy wiatrowe osiągną moc 7 GW, lądowe farmy 1,5 GW, a fotowoltaika 3 GW – zaznacza prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

PGE planuje również uruchomienie do 2035 roku elektrolizerów o mocy 300 MW. Konwersja energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE Grupy PGE na zielone paliwa pomoże ograniczyć emisję z sektorów trudnych do całkowitej elektryfikacji, takich jak przemysł i transport, przyczyniając się do ich dekarbonizacji.

Magazyny energii, elektrolizery i instalacje hybrydowe łącznie realizują priorytetowy dla PGE kierunek „zero niewykorzystanej energii”.

– Moce węglowe zostaną zastąpione atomem. Planujemy, że w 2035 roku z elektrowni jądrowej w Koninie w oparciu o współpracę z koreańskim KHNP i PGE PAK popłynie pierwsza energia – wskazuje Dąbrowski.

– Nowa strategia PGE to odpowiedź na to, co czeka polską gospodarkę i sektor energetyczny. Jestem przekonany, że PGE będzie liderem i głównym dostawcą zielonej energii  – mówi Karol Rabenda, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Warto wspomnieć, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która ma powstać jesienią tego roku, ma na celu zredukowanie długu spółek energetycznych (PGE, Tauron, Enea i Energa), odkupienie aktywów węglowych przez Skarb Państwa, aby umożliwić im przyśpieszenie inwestycji w OZE. Jednak z drugiej strony pojawiają się obawy, że Agencja zmonopolizuje rynek, co w efekcie wywinduje ceny energii.

Grupa PGE wytwarza 41 procent produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 procent. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 procent. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 procent a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 procent. Spółka jest notowana na GPW od 2009 roku.

Jacek Perzyński

Niższe emisje i dekarbonizacja. PGE kończy budowę ekologicznej elektrociepłowni na Dolnym Śląsku