Niższe emisje i dekarbonizacja. PGE kończy budowę ekologicznej elektrociepłowni na Dolnym Śląsku

28 sierpnia 2023, 14:15 Alert

Budowa nowej ekologicznej elektrociepłowni w Siechnicach dobiega końca. Jednostka oparta na paliwie gazowym przyczyni się do redukcji emisji CO2, o której w swojej strategii mówi Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, wchodzący w skład Polskiej Grupy Energetycznej.

Elektrociepłownia Czechnica. Źródło:Wikipedia
Elektrociepłownia Czechnica. Źródło:Wikipedia

Polska Grupa Energetyczna podkreśla, że budowa nowej jednostki produkcyjnej opartej na paliwie gazowym wpisuje się w proces dekarbonizacji realizowany w spółkach Grupy i przyczyni się do znaczącego obniżenia poziomu emisji CO2, planowanego przez Kogenerację.

Nowa niskoemisyjna inwestycja będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w 2024 roku. Dzięki zasilaniu gazem ziemnym roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tysiące ton, to jest o 61 procent. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt (dzisiaj 247 MWt), a moc elektryczna 179 MWe (dzisiaj 100 MWe). W ostatnich tygodniach w ramach planu rozruchu instalacji uruchomione zostały cztery niskoemisyjne kotły szczytowo-rezerwowe, odbyło się też pierwsze wyprowadzenia ciepła.

– PGE Energia Ciepła to najszybciej transformujący się w kierunku niskiej i zerowej emisji podmiot funkcjonujący na rynku ciepła w Polsce. Zrealizowaliśmy już projekty inwestycyjne o wartości 3,5 mld zł, w fazie realizacji jest 9 projektów inwestycyjnych o wartości 5,3 mld zł, a 15 projektów inwestycyjnych o wartości ok. 4,5 mld zł jest w przygotowaniu. Jednym z kluczowych projektów jest budowa nowej elektrociepłowni gazowej w Siechnicach, która zastąpi wiekowy zakład oparty na węglu. Nasza inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców i zapewni im bezpieczeństwo cieplne w kolejnych latach – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

25 sierpnia 2023 roku na placu budowy EC Czechnica-2 odbyło się uroczyste podpisanie umowy powołującej spółkę „Siechnice Nowa Energia” z udziałem reprezentantów władz państwowych oraz lokalnych, przedstawicieli PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła i Kogeneracji. Jej zadaniem ma być nadzór nad rewitalizacją i nadanie kompleksowi przemysłowemu po jego zamknięciu nowych funkcji gospodarczych, naukowych, społecznych i kulturalnych – czytamy w komunikacie PGE.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 418 MW i cieplnej 1 080 MW, które zaspokajają potrzeby grzewcze blisko połowy aglomeracji wrocławskiej.

Polska Grupa Energetyczna / Jędrzej Stachura

PGE i Enea zapowiadają wyższe limity i niższe ceny energii po mrożeniu