PGE przedstawiła założenia rozwoju i unowocześnienia ciepłownictwa

12 września 2018, 11:15 Alert

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, była gospodarzem panelu „Nowoczesne ciepłownictwo – ogromny potencjał, wielkie wyzwania” podczas XXII Forum Ciepłowników Polskich, które odbyło się 11 września w Międzyzdrojach. Podczas panelu poruszono kluczowe i aktualne dla branży ciepłowniczej tematy dotyczące nowoczesnego rozwoju ciepłownictwa, przygotowania branży do COP24, zmiany w systemie handlu emisjami CO2 dla ciepłownictwa oraz realizacji polityki rozwoju ciepłownictwa przez samorządy oraz władzę centralną.

fot. PGE EC

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, podczas swojego wystąpienia zaprezentował kierunki rozwoju sektora oraz nowoczesne rozwiązania w ciepłownictwie. Proponowane zmiany wynikają m.in. z polityki klimatycznej UE, nakazującej zmniejszenie udziału węgla i jego roli w branży ciepłowniczej.

Spółka PGE Energia Ciepła jest gotowa na zmiany, ale potrzebujemy czasu, by się do nich w pełni dostosować. Równocześnie inwestujemy już w najnowsze rozwiązania, takie jak: akumulatory ciepła, Power to Heat (P2H), chłód z ciepła sieciowego, inteligentne sieci czy ciepło z OZE – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła posiada już akumulatory ciepła w swoich elektrociepłowniach w Toruniu i w Krakowie. Akumulatory ciepła optymalizują profil produkcji energii eklektycznej w kogeneracji oraz wykorzystują moce szczytowe w okresach przejściowych. PGE Energia Ciepła zrealizowała także dwa projekty badawcze związane z chłodem sieciowym, między innymi w Zielonej Górze. Innym nowoczesnym rozwiązaniem w fazie implementacji jest ciepło z technologii Power to Heat (P2H), wykorzystującej możliwość magazynowania nadwyżek energii elektrycznej w postaci ciepła, przy pomocy współpracujących ze sobą kotła elektrodowego (energia elektryczna) i akumulatora ciepła (energia cieplna).

W ramach działalności dystrybucyjnej, PGE Energia Ciepła prowadzi inteligentne zarządzanie sieciami, wykorzystujące pełną automatyką węzłów. Rozwiązanie to pozwala na pełne wykorzystanie jednostek kogeneracyjnych, współpracujących z akumulatorami, co przynosi korzyści minimalizacji strat poprzez krótko i średnioterminowe przewidywania warunków pogodowych. Kolejnym ważnym elementem nowoczesnej dystrybucji jest automatyczne rozliczanie klientów końcowych i informowanie ich o charakterze zużycia ciepła oraz wykorzystywanie termowizji.

Wojciech Dąbrowski wspomniał także o wyzwaniach stojących przed ciepłownictwem, szczególnie w zakresie taryf. Obecny mechanizm taryfowania nie pozwala firmom ciepłowniczym elastycznie reagować na zachodzące na rynku zmiany.

– Ciepłownictwo w Polsce musi podążać za zmianami w sektorze, dostosowywać się do wymogów regulacyjnych, tak krajowych, jak i europejskich, oraz do oczekiwań klientów. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, powołało zespół ds. rynku ciepła. Jego zadaniem jest wypracowanie najlepszych dla branży mechanizmów i rozwiązań, uwzględniających nową dynamikę prorynkową i zwiększających konkurencyjność sektora – dodał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Z uwagi na kończący się w tym roku dotychczasowy mechanizm wsparcia dla kogeneracji, Maciej Małecki, przewodniczący sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa, mówił o konieczności intensyfikacji prac nad systemem wsparcia.

– Mechanizm ma zapewnić stabilność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zabezpieczyć kolejne inwestycje i modernizacje, wynikające z coraz ostrzejszych, unijnych wymagań środowiskowych oraz rosnących cen uprawnień do emisji CO2. Chcemy zapewnić dodatkowe źródła finansowania jednostek kogeneracyjnych ze środków publicznych i ich funduszy. Mamy satysfakcję, że te działania, bardzo dobrze wpisują się w rządowy program „Czyste powietrze” – skomentował Maciej Małecki, przewodniczący sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że prace o wsparciu nad ustawą skończą się do końca bieżącego roku. Założenia do ustawy o wsparciu kogeneracji zaprezentował Tomasz Świetlicki, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

Nowoczesne ciepłownictwo to także dialog z odbiorcami ciepła. PGE Energia Ciepła przeprowadziła wśród klientów indywidualnych i instytucjonalnych, a także wśród deweloperów, badania satysfakcji z oferowanych przez spółkę produktów i usług. Warto wspomnieć, że aż 70 proc. badanych klientów wskazało, że są gotowi ponosić większe koszty, w zamian za brak smogu i bezpieczeństwo dostaw.

Cieszy nas fakt, że ponad 95% klientów instytucjonalnych i ponad 90% klientów indywidualnych bardzo wysoko oceniło produkt, jakim jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, zarówno w aspekcie ogrzewania budynków, jak i podgrzewania ciepłej wody – dodał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła