Przez ustawę wiatrakową PGE dokona 800 mln zł odpisu

6 lipca 2016, 07:30 Alert
pge

(Polska Agencja Prasowa)

PGE przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów. W efekcie w raporcie za pierwsze półrocze grupa dokona odpisu na kwotę ok. 0,8 mld zł – podała spółka w komunikacie.Testy dotyczyły majątku segmentu Energetyka Odnawialna.

Spółka tłumaczy, że za przeprowadzeniem testów przemawiają zmiany w otoczeniu rynkowym (ceny zielonych certyfikatów) i zmiany w otoczeniu prawnym (wzrost obciążeń podatkowych wynikający z ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe).

– Przeprowadzone testy wykazały, że łączna utrata wartości aktywów na poziomie skonsolidowanym (…) wynosi około 0,8 mld zł. Kwota ta obejmuje: rzeczowe aktywa trwałe oddanych do użytku farm wiatrowych, projekty inwestycyjne prowadzone w obszarze energetyki wiatrowej oraz wartość firmy (goodwill) – napisano w raporcie.

Odpis zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2016 r.

Jak podaje spółka, według wstępnych szacunków, po zaksięgowaniu odpisów, wartość bilansowa netto rzeczowych aktywów trwałych segmentu Energetyki Odnawialnej przypisana do farm wiatrowych na koniec czerwca 2016 r. wynosi 2,3 mld zł, w tym około 0,2 miliarda stanowią projekty inwestycyjne.

– Przeprowadzone testy wykazały, że w przypadku elektrowni wodnych i elektrowni szczytowo-pompowych utrata wartości nie występuje – wyjaśnia spółka.

Firma zastrzega, że ostateczny wynik testów i wielkość odpisu zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym publikowanym 9 sierpnia 2016 r.