TAG: Zielone certyfikaty

W ostatnim czasie gwałtownie wzrosły ceny świadectw pochodzenia – w pierwszej połowie października osiągnęły blisko 300 zł/MWh. Cena […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przygotował nowe wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z […]
Energa Obrót zawarła ósmą ugodę z farmami wiatrowymi. Kończy  ona spory z firmami wiatrowymi odnośnie do ramowej umowy sprzedaży praw […]
Energa-Obrót zawiązała rezerwę księgową w wysokości 31,2 mln zł w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, oddalającym […]
Sąd Okręgowy w Gdańsku w postępowaniu wytoczonym w 2015 r. przeciwko spółce Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa – spółce […]
Energa Obrót zawarła czwartą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi – poinformowała Energa w komunikacie. Łączna moc obiektów, których […]
Trwa karuzela kadrowa w Enerdze. W ciągu zaledwie czterech lat spółka ma już ósmego prezesa. Zmiany kierownictwa to nie jedyny problem […]
Inwestowanie w OZE to wyzwanie, ale sytuacja na rynku sprzyja finansowaniu zielonych źródeł wytwórczych, a instytucje finansowe chcą także […]
Ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zależności od importu paliw, prowadzące do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, to jedne z […]
Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, w pierwszym kwartale tego roku ceny zielonych certyfikatów systematycznie spadały. Sytuacja zmieniła się […]
Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, Tauron poinformował o stanie spraw sądowych będących efektem pozwów wytoczonych przeciwko niemu przez […]
– Ministerstwo Energii nie traktuje jako porażki wycofania się z propozycji zmian dotyczących tzw. opłaty zastępczej w systemie wsparcia […]
Ministerstwo Energii wycofało się z proponowanych zmian w systemie wsparcia dla OZE, opartym na zielonych certyfikatach – dowiedziała się […]
-Rządowe plany zaszkodziłyby istniejącym wiatrakom i podkopałyby zaufanie inwestorów – wynika z informacji przekazanej przez europejskie […]
Czeski koncern energetyczny CEZ ma za sobą najsłabszy rok od kilkunastu lat. Jeśli jednak wierzyć szefowi firmy, ale i analitykom zajmującym […]
Tauron Sprzedaż ocenia jako bezzasadne roszczenia HSH Nordbank AG  z siedzibą w Hamburgu w sprawie odszkodowania i kar umownych dotyczących […]
Dzięki działaniom rządu udało się nadrobić opóźnienia w sektorze energetyki odnawialnej oraz przyspieszyć jego rozwój. Cel OZE na 2020 r […]
3 listopada br. minęły cztery lata funkcjonowania Rejestru Gwarancji Pochodzenia. W tym okresie można było zaobserwować nie tylko dynamiczny […]
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu br. 30 753 385 MWh i był o 145,7 proc. wyższy niż we wrześniu roku 2017. Na […]
– Jesteśmy na etapie powrotu do sytuacji z przed 30 lat i centralnego sterowania energetyką kosztem rynku, a tego rynku jest coraz mniej […]
Parkiet podaje, że farma wiatrowa Boryszewo, z grupy Wind Invest należącej doInvenergy i polskiego Enerco wygrała z Energą-Obrót w sądzie […]
Podczas panelu „Inwestycje w energetykę odnawialną – perspektywy rozwoju” odbywającego się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy […]
– Wysokie ceny energii, którą zakupiła Energia, a także rosnące ceny węgla oraz zauważalny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, wyższe […]
Energa ze zmiennym szczęściem zmaga się z wypowiadanymi w ub. roku umowami na zakup zielonej energii. Z niektórymi firmami zwarto ugody, z […]
Energa Obrót zawarła z jedną z 22 pozwanych przez siebie farm wiatrowych ugodę kończącą wszelkie spory dotyczące nieważności umowy […]
Ostatni raz eko-elektrownie mogły liczyć w Polsce na tak wysokie wsparcie przy sprzedaży „zielonego” prądu w połowie 2016 roku. To efekt […]
W raporcie zostały wskazane trzy modele biznesowe działalności firm na polskim rynku: system prosumencki, system autoproducenta biznesowego oraz […]
Powództwa Energi-Obrót zostały oddalone przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w trzech postępowaniach […]
Energa-Obrót ma ugodę z jedną z 22 pozwanych przez nią farm wiatrowych, w sprawie sporu dotyczącego nieważności umowy sprzedaży praw […]
30 kwietnia br. dwie spółki zależne Polenergii – Amon oraz Talia wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, pozew przeciwko Tauronowi […]
Energa prowadzi rozmowy ugodowe z czterema podmiotami w sprawie umów na zakup zielonych certyfikatów. Liczy, że w dwóch przypadkach do […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, na skutek zwiększenia tzw. obowiązku OZE, czyli minimalnego udziału energii odnawialnej w miksach tzw […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, Ministerstwo Energii już od wielu miesięcy zapowiada przyjęcie kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, Towarowa Giełda Energii odnotowuje istotny wzrost obrotów na rynku zielonych certyfikatów w ubiegłym […]
Branża OZE w 2017 roku była w Polsce przedmiotem merytorycznego, choć nieco przemilczanego sporu politycznego. Z jednej strony sami […]
– Negocjacje w sprawie zawarcia nowych kontraktów, z upoważnienia 16 prywatnych kontrahentów Energi Obrót na zakup zielonych certyfikatów […]
23 listopada br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. dokonała rozliczenia transakcji z Rynku Terminowego Towarowego dla praw majątkowych o […]
Nadal nie ma pewnego prawa dla Odnawialnych Źródeł Energii. Dyskusje trwają w najlepsze. Pisze o tym Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.
W Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Tym razem posłowie, zaproszeni eksperci oraz goście […]
Puls Biznesu pisze, że Energa szykuje się do walki prawnej z inwestorami, których chce pozbawić umów kluczowych dla ich inwestycji.
Wolumen obrotu gazem ziemnym we wrześniu br. wyniósł 13 902 226 MWh, o 146,8 proc. więcej niż we wrześniu roku 2016. Wrześniowy wolumen […]
Zawieszenie realizacji 22 umów dotyczących zakupu energii z OZE przez spółkę Energa nie mają podstaw prawnych i naruszają biznesowe obyczaje […]
Jak poinformował „Puls Biznesu”, Energa przesyła już swoim kontrahentom pisma, w których informuje ich o tym, że nie będzie […]
Tylko rząd, kto zupełnie lekceważył polskiego konsumenta i podatnika, mógł coś takiego zaakceptować – pisze Michał Karnowski z portalu […]
Gdańska Energa zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków […]