PGE Dystrybucja buduje ring energetyczny wokół Radomska

3 września 2018, 14:00 Alert
Fot. PGE Dystrybucja
Fot. PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja realizuje inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną w rejonie Radomska. Trwają budowy nowych linii napowietrzno-kablowych Radomsko-Południe – Stobiecko, Radomsko-Południe – Wrzosowa oraz prowadzone są prace modernizacyjne na stacji transformatorowej 110 kV Radomsko-Południe.

Inwestycja ta zamknie ring energetyczny wokół Radomska i wpłynie na poprawę jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców w Radomsku i gminach: Dobryszyce, Gomunice, Gorzkowice, Kamieńsk, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Wielgomłyny i Żytno.

Budowana linia składa się z dwóch odcinków tworzonych w różnych systemach: linii kablowej o długości 950 metrów oraz 3,5-kilometrowego odcinka linii napowietrznej instalowanej na słupach rurowych. Pierwsza z nich (linia kablowa) jest już niemal zakończona, pomimo bardzo trudnych warunków podłoża, na którym prowadzone były prace. Usytuowanie inwestycji na podmokłym, torfowym terenie niosło za sobą ogromne utrudnienia. W trakcie prac wykop napełniał się wodą z pobliskiej rzeki Radomki, tworząc swoiste, nowe koryto. Do prawidłowego ułożenia kabla konieczne było tworzenie leju depresyjnego i stosowanie przez kilka tygodni pomp i igłofiltrów, by obniżyć poziom wody i ostatecznie osuszyć wykop.

Ustawienie słupów rurowych również wymagało niestandardowych działań. Niemal do każdego zaprojektowanego stanowiska słupowego konieczne było ułożenie tymczasowej drogi dojazdowej typu ciężkiego oraz stosowanie szybkoschnących technologii betonowych. Część linii napowietrznej będzie przebiegała przez tereny leśnie i zostanie usytuowana ponad koronami drzew na 50-metrowych słupach. Rozwiązanie to zagwarantuje stabilną pracę sieci nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, łamaniu się drzew czy gałęzi. Szybki postęp prac będzie możliwy dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody budowania słupów na prefabrykatach (gotowych elementach fundamentów), które nie wymagają wiązania i schnięcia betonu. Zakończenie inwestycji i włączenie linii do pracy w systemie planowane jest na koniec bieżącego roku.

– Na tę inwestycję czekali od wielu lat zarówno mieszkańcy Radomska, jak i my – energetycy, zmagający się z niekorzystnymi uwarunkowaniami prawnymi, społecznymi i technicznymi – mówi Zbigniew Fałek, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja. Oddział Łódź – Inwestycja zapewni elastyczność pracy sieci, a w przypadku zdarzeń awaryjnych pozwoli uniknąć przerw w zasilaniu odbiorców.

Najnowszy projekt Spółki PGE Dystrybucja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne odbiorców z Radomska, okolicznych miejscowości oraz tych zasilanych z siedmiu głównych punktów zasilających (GPZ-ów) 70- kilometrowej linii Piaski-Wrzosowa. Wartość tej inwestycji wyniesie ponad 14 mln zł. PGE Dystrybucja to pod względem obszaru działania największy Operator Sieci Dystrybucyjnej w Polsce. Spółka dostarcza energię elektryczną do ponad 5,2 mln odbiorców, a priorytetem firmy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii. Dynamikę i skalę prac realizowanych przez spółkę obrazują nakłady inwestycyjne. Od roku 2016 do końca 2019 inwestycje PGE Dystrybucji w infrastrukturę elektroenergetyczną wyniosą ponad 7 mld złotych, z czego Oddział Łódź zrealizuje inwestycje o wartości ponad 1,2 mld złotych.

CIRE.pl