PGE Energia Ciepła do 2030 roku będzie produkować ciepło w 70 procentach z paliw nisko- i zeroemisyjnych.

24 listopada 2022, 15:30 Alert

PGE Energia Ciepła do 2030 roku będzie produkować ciepło w 70 procent z paliw nisko i zeroemisyjnych – poinformowała spółka w czwartek. Dodała, że m.in. w Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu rozpoczęto budowę nowych jednostek kogeneracyjnych opartych na paliwie gazowym.

Fot. PGE Energia Ciepła
Fot. PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, producent energii elektrycznej i ciepła, zapowiedziała, że podstawowym wyznaniem dla niej „jest transformacja jednostek wytwórczych w kierunku wykorzystania paliw nisko i zeroemisyjnych. Ta zmiana pozwoli na dalsze ich działanie w sposób optymalny kosztowo i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne” – wskazano w komunikacie w czwartek.

– Do roku 2030 w naszych elektrociepłowniach będziemy produkować ciepło w 70 proc. z paliw nisko i zeroemisyjnych. Wszystkie prowadzone przez nas inwestycje w istotny sposób wpłyną na komfort i tak istotne obecnie bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w ciepło i ciepłą wodę. Te inwestycje to też korzyści dla środowiska i dla zdrowia mieszkańców, gdyż zmiana technologii produkcji ograniczy emisje zanieczyszczeń i tym samym poprawi, jakość powietrza w Polsce – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

Dodał, że spółka w ciągu 5 lat prowadziła działania, zmierzające do rozwoju lokalnych rynków ciepła i poprawy efektywności systemów ciepłowniczych w miastach. – Stworzyliśmy największą w Polsce spółkę produkującą ciepło w kogeneracji. Dzisiaj PGE Energia Ciepła zarządza wszystkimi aktywami ciepłowniczymi Grupy PGE, posiadając 16 elektrociepłowni, blisko 700 km sieci ciepłowniczych i realizując ambitne plany inwestycyjne – stwierdził prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.
Spółka przypomniała, że w 2021 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła budowę nowej elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem. – Inwestycja zapewni bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia i okolicznych gmin. W 2022 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła szereg inwestycji w pozostałych elektrociepłowniach – zaznaczono w komunikacie.

– W elektrociepłowniach w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni i Lublinie w 2021 roku podpisano już umowy na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowych opalanych gazem, które zapewnią produkcję energii i ciepła z niskoemisyjnych źródeł, co wpłynie poprawę powietrza w miastach – poinformowano.

Spółka dodała, że w Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu rozpoczęto budowę nowych jednostek kogeneracyjnych opartych na paliwie gazowym. W Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), a w Gorzowie Wielkopolskim podpisano list intencyjny z władzami, dotyczący budowy podobnej instalacji. – Toruńska elektrociepłownia oparta na technologii gazowej jest całkowicie bezodpadowa i emituje o 95 proc. mniej dwutlenku siarki i pyłów niż w przypadku wykorzystania paliwa węglowego. Elektrociepłownia współpracuje w systemie ciepłowniczym z dwoma źródłami OZE (ciepło geotermalne i z biogazu), co wpływa na poprawę efektywności całego systemu ciepłowniczego – czytamy.

Podkreślono, że PGE Energia Ciepła jako pierwsza w Polsce w 2021 roku wykorzystała w Elektrociepłowni w Gdańsku kotły elektrodowe o mocy 35 MWt każdy, które we współpracy z 30 megawatowymi kotłami gazowo-olejowymi są dodatkowym zabezpieczeniem gdańszczan w ciepło. – W elektrociepłowni w Gdyni w 2021 r. oddano do użytku unikatową na skalę światową instalację INNUPS, która stanowi przełom w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków. Jest ona odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin – poinformowała PGE EC.

PGE Energia Ciepła/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński