PGE Energia Ciepła realizuje kolejny etap inwestycji w Elektrociepłowni w Lublinie

1 grudnia 2022, 17:15 Alert

W Elektrociepłowni W Lublinie Wrotków trwa realizacja budowy kotłowni rezerwowo – szczytowej, która jest priorytetową inwestycją PGE Energia Ciepła w Lublinie. – W ostatnich dniach na plac budowy dostarczono pierwsze kotły, każdy o mocy 33 MW i wadze ok. 70 ton, które zostały posadowione za pomocą dźwigu na wcześniej przygotowanych fundamentach. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zakończy się kolejny, ważny etap inwestycji budowy kotłowni gazowej o łącznej mocy 182 MW – podaje spółka w komunikacie prasowym.

Brama Krakowska i Plac Łokietka w Lublinie. Źródło: Wikicommons
Brama Krakowska i Plac Łokietka w Lublinie. Źródło: Wikicommons

Jak podaje PGE Energia Ciepła, urządzeniami wytwórczymi w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków, należącej do Grupy PGE, są aktualnie blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym oraz 4 węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie niskich temperatur lub postoju bloku. Te szczytowe źródła, opalane węglem kamiennym, zostaną zastąpione nowymi jednostkami, zasilanymi paliwem gazowym.

Kotłownia rezerwowo-szczytowa, podzielona na część stacjonarną i mobilną, składać się będzie z czterech kotłów gazowych – dostarczonych w ostatnich dniach – oraz pięciu kotłów gazowo-olejowych. Nowe kotły przeznaczone będą wyłącznie do wytwarzania ciepła w szczycie zapotrzebowania, tzn. po przekroczeniu możliwości wytwórczych istniejącego bloku gazowo-parowego lub w przypadku odstawienia bloku z ruchu.

– Szacujemy, że nowe kotły będą wytwarzały około 10 procent rocznej produkcji ciepła w elektrociepłowni, uzupełniając produkcję energii z bloku gazowo-parowego. Zastosowanie niskoemisyjnego paliwa gazowego pozwoli na całkowite odejście od węgla – mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

Spółka podaje ponadto, że realizacja kolejnego etapu przedsięwzięcia czyli dostawa i montaż pięciu kotłów mobilnych, każdy o mocy 10 MW, sfinalizowana zostanie w pierwszym kwartale 2023 roku.

– Projekt jest bardzo dużą operacją logistyczną, angażującą pracowników elektrociepłowni, wykonawców i podwykonawców. Pomimo trwającej tak dużej inwestycji, lubelska elektrociepłownia pracuje normalnie, dostarczając ciepło i energię elektryczną do odbiorców – dodaje Paweł Okapa.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński