PGE Energia Ciepła wspiera Kraków w monitorowaniu zużycia mediów

25 kwietnia 2019, 14:30 Alert
PGE Energia Ciepła
fot. PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, już po raz drugi zorganizowała szkolenie dotyczące monitorowania zużycia mediów w ponad sześciuset budynkach należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ubiegłym roku łączny koszt zużycia mediów w monitorowanych budynkach spadł o niemal 700 tysięcy złotych w stosunku do 2017 r.

Celem szkolenia było zaprezentowanie wyników z monitorowania zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej za rok 2018 wraz z ich porównaniem do roku poprzedniego. Bardzo istotnym elementem szkolenia było przekazanie użytkownikom wskazówek na temat praktycznego wykorzystania wiedzy, którą można pozyskać z raportów generowanych przez system Energy Lab. Monitoringiem objętych jest 636 budynków.

Specjalistyczny system Energy Lab zbiera wiedzę na temat poziomu zużywanych mediów i umożliwia racjonalne planowanie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej. Energy Lab jest oparty na pętli samodoskonalącej. Przetwarza i analizuje dane o zużyciu mediów, wizualizuje obiekty w przestrzeni, poddaje je wielokryterialnej ocenie i w konsekwencji rekomenduje konkretne działania w danym obiekcie lub grupie obiektów. Kluczowym elementem systemu jest generowanie kwartalnych raportów, a wartością dodaną- szkolenia dla podmiotów zarządzających gminnymi budynkami.

„System Energy Lab, opracowany przez specjalistów z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie, dowodzi, że monitorowanie i optymalizacja systemów technicznych wewnątrz budynków, może przynieść realne oszczędności. Oznacza to, że podnoszenie wydajności energetycznej, nie zawsze musi wiązać się z przeznaczeniem dużego budżetu inwestycyjnego na termomodernizację budynków” – powiedział Mariusz Michałek, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

„System monitorowania zużycia mediów w gminnych budynkach użyteczności publicznej wdrożyliśmy w pod koniec 2017 roku. Obecnie dysponujemy szczegółowymi danymi dla poszczególnych budynków za dwa pełne lata. To dobra podstawa do oceny stanu technicznego budynków i sposobu ich eksploatacji. Monitorowanie zużycia mediów energetycznych to także punkt wyjścia do planowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i poprawiających efektywność energetyczną. Jako przykład praktycznego wykorzystania zebranych danych podam analizę warunków zakupowych energii elektrycznej (optymalizacja taryf, weryfikacja mocy zamówionej i liczby układów pomiarowych, rozwiązania dla kompensacji mocy biernej), która wskazała nisko kosztowe działania przynoszące oszczędności na poziomie 1,5 mln zł rocznie. System posłuży nam również do monitorowanie trwałości efektów zastosowanych rozwiązań” – powiedział Andrzej Łazęcki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

Za wdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej za pomocą systemu Energy Lab miasto Kraków zostało laureatem nagrody ECO-MIASTO w kategorii efektywność energetyczna budynków wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Tegoroczne szkolenie z obsługi systemu Energy Lab, jest kolejnym etapem realizacji umowy dotyczącej monitorowania zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PGE Energia Ciepła. W szkoleniu wzięli udział pracownicy miejskich wydziałów i jednostek organizacyjnych zarządzający budynkami użyteczności publicznej.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,3 GWt mocy elektrycznej 4,1 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 538 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie zatrudnia ok. 700 pracowników, jest lokalnym partnerem programu „Ciepło dla Krakowa”, Mecenasem Kultury i Filantropem Miasta Krakowa.

PGE Energia Ciepła