Aresztowania po nieprawidłowościach przy zakupie Elektrociepłowni Przeworsk

16 kwietnia 2018, 06:15 Alert

Tymczasowe aresztowania zastosował sąd wobec trzech podejrzanych ws. nieprawidłowości przy zakupie Elektrociepłowni Przeworsk. Wobec pozostałych czterech zatrzymanych osób prokuratura zastosowała dozór policji oraz wysokie poręczenia majątkowe.

fot. CBA

Zatrzymanym w tej sprawie, wśród których jest czworo b. członków zarządu spółki PGE Energia Odnawialna, zarzucono m.in. niegospodarność w związku z zakupem nieczynnej elektrociepłowni. To jeden z wątków tzw. afery podkarpackiej.

Agenci rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali w czwartek w tej sprawie siedem osób: czworo byłych członków zarządu PGE Energia Odnawialna SA – prezesa Wojciecha A., Jacka P., Krzysztofa K. i Marzannę Ch., byłego dyrektora departamentu w tej spółce Bogdana Z., a także rzeczoznawcę majątkowego oraz prezesa spółki E. z branży energetycznej Piotra M.

Od czwartku trwały przesłuchania tych osób w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej. Zakończyły się w sobotę rano. Jak poinformował wówczas PAP Piotr Żak z PK, sąd orzekł tymczasowe areszty wobec osób, których skala odpowiedzialności za zarzucone czyny zdaniem prokuratury jest największa: przedsiębiorcy z branży energetycznej, b. wiceprezesa PGE EO oraz biegłego, który zdaniem prokuratury sporządził poświadczającą nieprawdę opinię.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozory policji oraz poręczenia majątkowe w kwotach od 100 tys. zł do 500 tys. zł.

Zatrzymani w tej sprawie b. członkowie zarządu i b. dyrektor w PGE EO usłyszeli w katowickiej prokuraturze zarzuty dotyczące niegospodarności – wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach. Chodzi o co najmniej 22 mln zł.

Zarzuty stawiane byłym członkom zarządu PGE EO obejmują okres od kwietnia 2009 r. do listopada 2010 r. i związane są z nabyciem od spółki z branży energetycznej z Podkarpacia zorganizowanej części przedsiębiorstwa określanego jako „Elektrociepłownia Przeworsk” w Przeworsku. Według śledczych transakcja ta nie miała żadnych podstaw ekonomicznych.

„Podejrzani, pełniąc funkcję członków zarządu PGE Energia Odnawialna SA i będąc z tego tytułu obowiązani do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą tego podmiotu, nadużyli udzielonych im uprawnień i nie dopełnili ciążących na nich obowiązków między innymi poprzez zaniechanie zlecenia wykonania projektu linii przesyłowej energii cieplnej do potencjalnych jej odbiorców, a także rzetelnej wyceny budowy takiego ciepłociągu” – podała PK.

Według śledczych zignorowali oni także informacje o złym stanie technicznym urządzeń zainstalowanych w EC Przeworsk, które nie nadawały się do nowoczesnej i ciągłej produkcji energii cieplnej oraz informacje o braku zainteresowania zakupem ciepła z tego zakładu.

„Nie uwzględnili oni również istotnych danych przekazanych w ekspertyzie, w której wskazano m.in., że adaptacja urządzeń zainstalowanych w EC Przeworsk na cele ciepłownicze jest niezasadna oraz nie zweryfikowali rozbieżnych danych na temat rzeczywistej wartości EC Przeworsk przekazywanych w zlecanych operatach szacunkowych” – podała prokuratura.
Zatrzymany prezes spółki, która sprzedała elektrociepłownię PGE EO, usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia znacznej wartości – chodzi o co najmniej 6 mln zł z dokonanej transakcji. Jest też podejrzany o pranie brudnych pieniędzy m.in. w Liechtensteinie, na Słowacji i Gibraltarze, wspólnie ze słowackim przedsiębiorcą.

„Pieniądze w kwocie niemal półtora miliona euro zostały przelane na konto spółki zarejestrowanej na Gibraltarze. Zostały one w krótkim okresie wypłacone częściowo w gotówce, a częściowo trafiły na konta zagranicznych spółek w dwóch słowackich bankach, skąd również zostały wypłacone w gotówce” – podała PK.

W sprawie zarzuty sformułowano również wobec rzeczoznawców majątkowych, którzy mieli poświadczyć nieprawdę w operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej elektrociepłowni oraz aktywów materialnych i niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży. Według śledztwa rzeczoznawcy zawyżyli w tym dokumencie rzeczywistą wartość budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład majątku szacowanego przedsiębiorstwa o ponad 10 mln zł, ułatwiając tym samym wyrządzenie szkody PGE EO.

Transakcja kupna elektrociepłowni wiąże się z tzw. aferą podkarpacką, ponieważ doszło do niej, gdy podejrzany w sprawie afery poseł PSL Jan Bury pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Na podstawie zawiadomienia CBA sprawę od listopada 2013 r. prowadzi katowicka prokuratura. Po zmianach organizacyjnych w prokuraturze prowadzi ją wydział zamiejscowy PK. Początkowo wszczęto je pod kątem nadużycia uprawnień przez członków zarządu Elektrowni Kozienice i funkcjonariuszy publicznych w związku z postępowaniem przetargowym. Postępowanie ma jednak znacznie szerszy zakres. Do Katowic trafiły też niektóre wątki z postępowania toczącego się wcześniej w Warszawie.

W katowickim śledztwie zarzuty usłyszało już ok. 30 osób. Są wśród nich m.in. b. poseł i b. szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury, b. szefowie rzeszowskich prokuratur oraz podkarpacki biznesmen z branży paliwowej Marian D. Pod koniec września ub. roku CBA poinformowało o zatrzymaniu pod zarzutem korupcji b. prezesa i b. wiceprezesa Rafinerii Jasło oraz byłego kierownika działu w rafinerii.

Siedem wątków zakończyło się już skierowanymi do sądu aktami oskarżenia, m.in. wiosną ub.r. prokuratura oskarżyła b. prokurator apelacyjną z Rzeszowa Annę H., której zarzucono popełnienie sześciu przestępstw, m.in. korupcję i przekroczenie uprawnień.

Na początku br. PK poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko b. szefowi Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Zbigniewowi N. Chodzi m.in. o przyjęcie łapówek na kwotę kilkuset tysięcy złotych w zamian za powoływanie się na wpływy w różnych instytucjach. W innym wątku postępowania we wrześniu ub. roku PK oskarżyła prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, Burego oraz kontrolera w rzeszowskiej delegaturze NIK o przestępstwa nadużycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Izbie. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanych czynów.

Polska Agencja Prasowa

CBA: Były zarząd PGE Energia Odnawialna zatrzymany