PGE Energia Odnawialna chce zmodernizować Elektrownię Porąbka-Żar

1 października 2020, 14:15 Alert
Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar. Fot. PGE EO
Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar. Fot. PGE EO

PGE Energia Odnawialna ogłosiła dwa postępowania przetargowe związane z modernizacją Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka–Żar. Pierwsze z nich dotyczy renowacji zbiornika górnego, drugie kompleksowego odnowienia technologicznego obiektu – informuje PGE.

Modernizacja

Planowana modernizacja, która w przypadku zbiornika zakończy się do końca 2024 roku a w części technologicznej do końca 2027 roku, pozwoli na obniżenie kosztów pracy obiektu oraz dalszą jego eksploatację przez następne 35 lat.

– W ramach przeprowadzonych prac zmodernizowane zostaną wszystkie cztery hydrozespoły wraz z instalacjami pomocniczymi, układem wyprowadzenia mocy z generatora, układem zasilania, wentylacji i klimatyzacji oraz układem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Odnowiona zostanie też wewnętrzna warstwa szczelna zbiornika górnego elektrowni oraz – o ile będzie to potrzebne – asfaltobetonowy ekran na jego dnie – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Elektrownia została uruchomiona 31 grudnia 1979 roku. Zdaniem PGE, od tego czasu odgrywa ona ważną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), jako ważne źródło mocy szczytowej, regulacyjnej i interwencyjnej. Stanowi naturalny magazyn energii pozwalający reagować na zmieniające się warunki pracy systemu KSE.

PGE EO podaje, że wyniku przeprowadzonej modernizacji i zastosowaniu nowych technologii oferowanych przez rynek, elektrownia zostanie przystosowana do obowiązujących wymagań w zakresie prawa energetycznego, cyberbezpieczeństwa, zdalnego nadzoru i sterowania oraz świadczenia usług systemowych np. udział w odbudowie zasilania po wystąpieniu blackoutu.

Spółka podkreśla, że prowadzona modernizacja nie spowoduje całkowitego wyłączenia elektrowni, za wyjątkiem okresu kilku miesięcy, kiedy prowadzone będą prace na zbiorniku górnym elektrowni. W czasie odstawienia części urządzeń inne będą działać normalnie, świadcząc dotychczasowe usługi.

Przetargi będą prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, co pozwoli na doprecyzowanie zakresu prac i przygotowanie ostatecznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE, Enea, Tauron i KGHM chcą sprzedać Skarbowi Państwa udziały w spółce PGE EJ 1