Kolejny krok PGE ku lepszemu wykorzystaniu produktów ubocznych spalania węgla

2 czerwca 2020, 11:30 Alert
Logo PGE BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna przejęła sto procent udziałów w spółce EPORE. To kolejny krok w integracji obszaru zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS).

Sto procent udziałów

Umowa nabycia udziałów stanowiących 14,6 procent kapitału zakładowego EPORE od J.H. Duda Baustoffe Entsorgung Logistik GmbH została zawarta 29 maja 2020 roku. Zgodnie z nią przejście prawa własności udziałów nastąpi najpóźniej 19 czerwca 2020 roku i PGE GiEK stanie się stuprocentowym udziałowcem EPORE.

Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski informował w marcu 2020 roku, że spółka dostrzega potencjał biznesowy w Ubocznych Produktach Spalania (tzw. UPS-ach) i widzi w nich możliwość ograniczenia degradacji środowiska oraz ograniczenia emisji CO2. Dzięki zawartej w ubiegłym tygodniu umowie nastąpiło zintegrowanie obszaru zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania w Grupie PGE, co w konsekwencji ma poprawić efektywność biznesową.

Uboczne Produkty Spalania (UPS) to materiały, które powstają w procesach spalania węgla kamiennego i brunatnego. Technologie i rozwiązania PGE pozwalają na przetworzenie ich i wykorzystywanie jako pełnowartościowych produktów. Są one surowcem wykorzystywanym m.in. w budownictwie, produkcji cementu, betonu, jak również w inwestycjach infrastrukturalnych oraz przy przywracaniu wartości użytkowych terenom zdegradowanym. Według spółki, wartością płynącą z ponownego wykorzystania tych materiałów jest pozytywny efekt na środowisko i klimat.

PGE zaznacza, że wykorzystywanie UPS pozwala na redukcję wydobycia surowców naturalnych, ograniczenie wpływu na środowisko oraz ograniczenie emisji CO2.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Wielka Brytania chce utrzymać handel emisjami pomimo brexitu