PGE planuje pozyskać ponad 3 mld zł na inwestycje z emisji akcji

18 stycznia 2022, 18:00 Alert
wiatrak pge energa odnawialna oze
Źródło: PGE Energia Odnawialna

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji, podała spółka. Intencją zarządu jest pozyskanie od inwestorów w ramach procesu podwyższenia kapitału kwoty przekraczającej 3 mld zł.

– Uchwała przewiduje zaproponowanie nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany statutu spółki – czytamy w komunikacie.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie inwestycji PGE w trzech obszarach:

1. rozwój odnawialnych źródeł energii;

2. dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych;

3. rozwój dystrybucji.

Grupa PGE wytwarza 41 procent produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 procent. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 procent. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 procent a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 procent. Spółka jest notowana na GPW od 2009 roku.

Polska Grupa Energetyczna/ISB News/Michał Perzyński