PGE planuje przenieść siedzibę do Lublina

23 lutego 2022, 06:15 Alert
PGE Logo

Z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zebrania wynika, że Polska Grupa Energetyczna planuje przenieść siedzibę spółki z Warszawy do Lublina. Koncern uzasadnia decyzję chęcią podążania za trendami na rynku pracy czy też kontroli kosztów.

Zmiana siedziby PGE

– Zmiany rynkowe w świecie post-COVID przekładają się na zwiększoną presję na pozyskiwanie talentów, zwłaszcza na wysoko konkurencyjnym rynku warszawskim. Średni wzrost pensji w gospodarce o 9,8 procent w 2021 roku i wyższa rotacja tworzą utrudniony dostęp do zasobów ludzkich oraz ryzyko niekontrolowanego wzrostu kosztów osobowych spółki PGE, zgodnie z koncepcją budowy sprawnych Centrów Usług Wspólnych wyszczególnioną w strategii grupy z 19 października 2020 roku, odpowiedziało na te wyzwania, lokując nowo tworzone Centrum Wiedzy i Rozwoju w Lublinie. Zmiana siedziby pozwoli na pozyskiwanie nowych talentów na atrakcyjnym pod względem dostępności i kosztów na rynku lubelskim – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Spółka zaznaczyła również, że wzrost rotacyjny pracowników może naruszyć ciągłość biznesową oraz wpłynąć na konkurencyjność na rynku. Sytuacja ta może mieć związek z luką talentu, która powstanie wskutek przechodzenia pracowników na emeryturę.

W uzasadnieniu wspomniano również, że na zmianę siedziby wpłynął również większy poziom akceptacji pracy zdalnej. – Zmiany w charakterystyce pracy zarówno wymagają dopasowania się PGE do wymagań pracodawcy przyszłości, jak i pozwalają na przyspieszenie dynamiki transformacji dzięki mocniejszemu otworzeniu się na pracę hybrydową i wielolokalizacyjną – czytamy w uzasadnieniu.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn

Która spółka pierwsza odejdzie od węgla?