PGE prezentuje wyniki z trzeciego kwartału 2021 roku (NA ŻYWO)

24 listopada 2021, 09:55 Energetyka
Konferencja wynikowa PGE. Fot. Jędrzej Stachura
Konferencja wynikowa PGE. Fot. Jędrzej Stachura

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podczas której zostaną zaprezentowane wyniki finansowe z trzeciego kwartału 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.


Wyniki PGE w trzecim kwartale 2021 roku

11.10

Konferencja wynikowa PGE zakończyła się. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji.

11.00

– Nie widzimy zagrożeń dla procesu wydzielania aktywów do NABE, prowadzimy dialog ze stroną społeczną. Będzie to proces przełomowy, jeśli chodzi o elektroenergetykę w Polsce. Są obawy, to jest naturalne, strona rządowa i spółki aktywnie prowadzą ten dialog. Wszyscy są zdania, że NABE jest niezbędne. Wicepremier Sasin powiedział, że NABE powstanie w 2022 roku, tego się trzymamy i robimy wszystko, by przeprowadzić to zgodnie z założeniami. Nie posiadając aktywów węglowych będziemy mogli się głębiej zadłużyć – powiedział Wojciech Dąbrowski.

– Nie ma zagrożenia utraty płynności przez PGE. NABE jest nam potrzebne do uzyskania zewnętrznego finansowania na transformację. Musimy pokazywać, że odchodzimy od śladu węglowego – zaznaczył Lechosław Rojewski.

10.52

– Spodziewamy się wydatków inwestycyjnych około 1,5 mld złotych w dystrybucję. Będzie to związane z montażem inteligentnych czytników przez OSD. W 2028 roku 80 procent odbiorców ma być przyłączonych inteligentnymi czytnikami. Drugą kwestią jest kablowanie sieci średnich napięć, co ma związek z warunkami atmosferycznymi – podkreślił Lechosław Rojewski.

10.50

– Złożyliśmy wnioski taryfowe, czekamy na decyzję prezesa URE. Oczekujemy, że uzasadniony wzrost kosztów znajdzie swoje odzwierciedlenie w taryfie, jednocześnie jesteśmy za wspieraniem odbiorców wrażliwych, by nie byli oni bezpośrednimi ofiarami polityki dekarbonizacji. Sytuacja na rynku emisji CO2 jest poza naszymi możliwościami oddziaływania. Polska jest jednym z najtańszych rynków energii, w Europie jest znacznie drożej. Inwestujemy w źródła niskoemisyjne, by obniżyć ceny, chcemy schodzić z kosztów wytwarzania, by cena energii była jak najtańsza – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

10.47

– Zwiększamy nakłady inwestycyjne, szczególnie w źródła niskoemisyjne, przede wszystkim w bloki gazowo-parowe w Dolnej Odrze. Z drugiej strony realizujemy budowę Elektrociepłowni Czechnica, realizujemy inwestycje w fotowoltaikę. Przewidujemy, że w 2022 roku nakłady powinny wynieść około siedem miliardów złotych – zaznaczył wiceprezes Rojewski.

10.40

–  2022 rok nie będzie tragiczny, tylko wymagający – powiedział wiceprezes PGE ds. finansowych Lechosław Rojewski.

10.32

Wiceprezes Rojewski przedstawia główne czynniki budowy EBITDA PGE w trzecim kwartale 2021 roku.

 

10.27

Wiceprezes PGE ds. finansowych Lechosław Rojewski przedstawia szczegółowe dane finansowe spółki w trzecim kwartale 2021 roku.

10.22

– Fit For 55 nie napawa nas optymizmem, ale jest światełko w tunelu. Komisja uwzględni różne punkty startu państw członkowskich, pakiet ten przyniesie duże zmiany dla ciepłownictwa, niestety Komisja niedostatecznie rozumie specyfikę Polski – przyznał prezes Dąbrowski.

10.19

– Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest konieczne, by transformować polską energetykę. Zbliżamy się do ważnych rozstrzygnięć. Głównym zadaniem KPMG będzie doradztwo w obszarze strategii i modelu finansowego NABE, strukturyzacja transakcji sprzedaży aktywów, opracowanie modelu operacyjnego NABE oraz doradztwo koncentracyjne i notyfikacyjne – powiedział Wojciech Dąbrowski.

10.17

– Realizujemy budowę dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra, przekażemy ją do eksploatacji w 2023 roku. Zaawansowanie projektu to ponad 40 procent – powiedział prezes Dąbrowski.

10.15

– Przygotowujemy się do realizacji farmy fotowoltaicznej Augustynka o mocy 25 MW, planujemy uruchomić ją w 2023 roku. Planujemy utworzenie centrum serwisowego do obsługi naszych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, planujemy inwestować w elektrownie szczytowo-pompowe, pomóc ma w tym list intencyjny z MKiŚ i NFOŚiGW – poinformował prezes PGE.

– Nie zwalniamy tempa i dążymy do całkowitej dekarbonizacji ciepłownictwa. Wmurowaliśmy kamień węgielny pod Elektrociepłownię Nowa Czechnica pod Wrocławiem. Budujemy nowe moce szczytowe w Elektrociepłowni Gdańsk. W grudniu oddamy nowe moce zeroemisyjnych kotłów elektrodowych – podkreślił Wojciech Dąbrowski.

10.10

– Wspólnie z Orsted rozpoczęliśmy proces indywidualnych negocjacji z Komisją Europejską dotyczący ustalenia indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla farmy Baltica – powiedział prezes Dąbrowski.

– Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych decyzji i pozwoleń związanych z rozwojem projektu Baltica 1. Ponadto podpisaliśmy list intencyjny ws. budowy portu serwisowego offshore w Ustce i współpracujemy z Instytutem Maszyn Naukowych PAN w Gdańsku, realizujemy projekt z zakresu przepływu powietrza przez instalacje offshore – dodał.

10.05

– Niedawno zakończyliśmy naszą kampanię wizerunkową, cieszy nas jej odbiór społeczny. Zależy nam na tym, by PGE była postrzegana jako grupa, która się zmienia. Pracujemy nad zwiększeniem zakresu dostępnych informacji z obszaru ESG. Transformacja PGE to ogromny wysiłek. Wierzymy w kierunek, który wyznaczyliśmy, jego efekty zobaczymy za kilka lat. Podpisaliśmy z Eneą i Tauronem porozumienie na warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

9.55

Konferencja prasowa rozpocznie się o godz. 10.00. Transmisja wydarzenia jest dostępna tutaj.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura

PGE przedstawiła wyniki z trzeciego kwartału 2021 roku. EBITDA wzrosła o 23 procent