PGE zmodernizowała linię wysokiego napięcia w Zamościu, aby poprawić jakość dostaw energii

5 kwietnia 2022, 14:00 Alert

PGE Dystrybucja poinformowała, że zakończyła modernizację infrastruktury dystrybucyjnej na potrzeby mieszkańców Zamościa i okolic. – Nowa inwestycja przyczyni się do poprawy jakości dostaw energii elektrycznej – podaje spółka. Wartość inwestycji wyniesie prawie 3,5 mln zł.

Linie wysokiego napięcia. Fot. pixabay.com

Zamojski oddział PGE Dystrybucja rozpoczął przebudowę linii wysokiego napięcia (WN) relacji Zamość–Zamość Majdan. Inwestycja ta wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców oraz zwiększy możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii (OZE) – czytamy w komunikacie PGE.

– Celem prac jest przede wszystkim możliwość zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej oraz poprawa pewności zasilania dla mieszkańców. Dzięki zastosowaniu większego niż dotychczas przekroju przewodu linii oraz nowego przewodu odgromowego z wbudowanymi włóknami światłowodowymi zwiększymy niezawodność działania nowoczesnych urządzeń i zabezpieczeń pracujących na stacjach elektroenergetycznych – powiedział Andrzej Olborski, dyrektor generalny oddziału Zamość.

Zakres prac PGE obejmuje demontaż istniejącej napowietrznej linii 110 kV i budowę nowej, wyposażonej w nowoczesne przewody, które pozwolą dostosować linię do pracy w temperaturze do +80°C. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 2,76 km.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE kupi farmy wiatrowe w trzech województwach