PGNiG przejęło dwie kolejne koncesje w Norwegii na potrzeby Baltic Pipe

5 maja 2020, 15:00 Alert

PGNiG Upstream Norway sfinalizowało transakcję kupna udziałów w dwóch kolejnych złożach. Grupa powiększa w ten sposób bazę surowcową na potrzeby importu gazu przez Baltic Pipe. PGNiG chce do 2022 roku wydobywać w Norwegii 2,5 mld m sześc. gazu rocznie.

Platforma_Deepsea Nordkap / fot. PGNiG

31 koncesji w Norwegii

PGNiG zwiększyło do 11,3 procent udziały w obszarze obejmującym złoże Gina Krog (koncesja PL029B), a także wzbogaciło się o 11,92 procent udziałów w nieeksploatowanym jeszcze złożu Alve Nord (koncesja PL127C). PGNiG Upstream Norway szacuje, że dzięki tym akwizycjom zwiększy przyszłe wydobycie gazu o 100 mln m sześc. rocznie. Po sfinalizowaniu transakcji z firmą Aker BP, liczba koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w których PGNiG Upstream Norway posiada udziały, wzrosła do 31.

– Ogromnie cieszy nas, że domknięcie naszych najnowszych akwizycji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zbiegło się w czasie z ogłoszeniem rozpoczęcia budowy Baltic Pipe. To właśnie tym połączeniem już w 2022 roku do Polski popłynie gaz ziemny wydobywany przez PGNiG z norweskich złóż, a dzięki kolejnym przejęciom i wchodzeniu kolejnych złóż w fazę produkcji sprowadzanego z Norwegii gazu będzie coraz więcej – skomentował Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG.

Gina Krog

Gina Krog jest złożem gazowo-ropnym. Jego eksploatacja rozpoczęła się w 2017 roku. W 2019 roku produkcja wyniosła 19,9 mln boe, z czego na PGNiG przypadło 1,6 mln boe. Pozostałe do wydobycia zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego Gina Krog szacowane są na 172,5 mln boe. Koncesja PL127C, obejmująca Alve Nord, znajduje się w rejonie złoża gazowo-ropnego Skarv, więc PGNiG również tam spodziewa się odkrycia zasobów gazu ziemnego.

PGNiG Upstream Norway wydobywa obecnie ropę naftową i gaz ziemny z siedmiu złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W tym roku rozpoczęła się już produkcja ze złóż Skogul i Ærfugl. W wyniku akwizycji dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat, wielkość udokumentowanych zasobów, przypadających na PGNiG w Norwegii, wzrosła z ok. 80 mln do ok. 200 mln boe.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki

PGNiG chce wybudować kolejne stacje CNG