PGNiG zwiększy wydobycie złoża Brońsko

28 czerwca 2021, 12:30 Alert
PGNiG gaz
fot. PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło wiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych na złożu Brońsko w Wielkopolsce. Odwierty pozwolą na wydobycie dodatkowych 120 mln m sześc. gazu rocznie – podaje spółka.

– Brońsko to drugie co do wielkości złoże gazu ziemnego w Polsce. Jego zasoby eksploatowane są stosunkowo krótko, dlatego ma wciąż duży potencjał produkcyjny. Świadczą o tym, między innymi, dwa wykonane ostatnio odwierty, dzięki którym zwiększymy wydobycie ze złoża o ponad 10 procent. Ich wysoka wydajność to zasługa połączenia wiedzy i kompetencji PGNiG z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi – powiedział Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych.

Otwory Brońsko-31H i Brońsko-32 znajdują się na terenie gminy Śmigiel, w powiecie kościańskim. Zostały zaprojektowane w oparciu o powtórną analizę danych sejsmicznych 3D zebranych w 2019 roku. Odwiert horyzontalny Brońsko-31H ma długość całkowitą 2700 m, a głębokość ponad 2212 metry. Odwiert pionowy Brońsko-32 osiągnął głębokość: 2239 m. Prace wiertnicze zrealizowała firma Exalo Drilling z Grupy Kapitałowej PGNiG – czytamy w komunikacie.

PGNiG podaje, że eksploatacja złoża jest prowadzona obecnie za pomocą 21 odwiertów wydobywczych. W ubiegłym roku z Brońska wydobyto 895 mln m sześc. gazu. PGNiG szacuje, że podłączenie do eksploatacji otworów Brońsko-31H i Brońsko-32 pozwoli zwiększyć produkcję gazu zimnego ze złoża o prawie 120 mln m sześc. (13 procent).

Nowe otwory zostaną podłączone do instalacji Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. Kopalnia, jako jeden z pierwszych zakładów PGNiG, została objęta projektem Smart Field, który spółka ogłosiła w czerwcu 2021 roku. Smart Field zakłada wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych – m.in. sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej – do zwiększenia efektywności poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W tym przypadku PGNiG zbudowało i zintegrowało modele cyfrowe dwóch złóż obsługiwanych przez kopalnię, Kościan i Brońsko, w tym modele odwiertów i gazociągów oraz instalacji napowierzchniowej. Przeprowadzone analizy i symulacje z wykorzystaniem modeli pozwoliły wybrać optymalny wariant zagospodarowania złoża, w tym lokalizację nowych odwiertów. Dzięki temu produkcja gazu ziemnego w KGZ Kościan-Brońsko zostanie utrzymana przez kolejne lata – informuje PGNiG.

PGNiG/Jędrzej Stachura

Cieślik: Wydobycie gazu jest priorytetem PGNiG na Ukrainie (ROZMOWA)