Pierwsza transza środków dla prosumentów wyczerpana, kolejna niebawem

30 kwietnia 2015, 14:33 Energetyka
turbiny

(CIRE)

Pierwsza pula 20 mln zł, przeznaczonych na preferencyjne kredyty z dotacją na zakup mikro-instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł, została wyczerpana. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada szybkie uruchomienie kolejnej transzy finansowania.

Jak poinformował BOŚ, już po kilku dniach przyjmowania wniosków, pierwsza transza 20 mln zł została wyczerpana. Do 30 kwietnia wartość złożonych wniosków przekroczyła 40 mln zł, najwięcej z nich dotyczyło zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

– Tak duże zainteresowanie Programem Prosument świadczy o tym, że trafia on idealnie w potrzeby osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Rozwój odnawialnych źródeł energii przyczyni się do ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza, co jest celem uruchomionego przez Fundusz programu – mówi Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

NFOŚiGW zapowiada, że uruchomi w najbliższym czasie kolejną transzę finansowania, co zapewni zachowanie płynności w realizacji Programu Prosument. Decyzja o uruchomieniu środków może zapaść po złożeniu przez bank odpowiedniego pisma do NFOŚiGW. Warunkiem uruchomienia kolejnej transzy jest podpisanie przez bank umów, wyczerpujących 80 proc. alokacji.
Bank zapowiada złożenie stosownego pisma o przyznanie kolejnej transzy na obsługę Programu Prosument. Obecnie BOŚ przeprowadza weryfikację złożonych wniosków, zaś kolejne przyjmowane są na bieżąco. Każdy z wniosków jest rejestrowany elektronicznie, posiada swój indywidualny numer i jest rozpatrywany zgodnie z kolejnością.

Przewidziany na ten rok budżet Programu Prosument, do rozdysponowania poprzez banki, wynosi 200 mln zł. Informacja o uruchomieniu kolejnej transzy finansowania zostanie podana wkrótce.