Pierwsze rządowe PPP w Nowym Sączu

25 sierpnia 2015, 12:30 Infrastruktura

Należący do Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje budowę siedziby Sądu Rejonowego przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu. Koniec prac budowlanych wstępnie zaplanowany jest na grudzień 2017 roku, zaś przekazanie obiektu do użytkowania – w pierwszym kwartale 2018 roku.

– Budowa siedziby nowosądeckiego sądu zostanie zrealizowana w nowatorskiej formule PPP, partnerstwa publiczno–prywatnego, gdzie partnerem publicznym będzie jednostka organizacyjna Skarbu Państwa. To pierwszy tego typu projekt administracji rządowej – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

24 sierpnia w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego podpisano umowę dotyczącą finansowania projektu „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej”. Umowa została podpisana pomiędzy BGK zapewniającym finansowanie, a Partnerem Prywatnym, firmą PPP Projekt z Warszawy, należącą do Warbud S.A.

Inwestycja zakłada budowę, a następnie utrzymanie przez 20 lat nowoczesnej siedziby sądu o całkowitej powierzchni ponad 10 tys. mkw. i czterech kondygnacjach. Znajdą się w nim sale rozpraw, miejsca obsługi interesantów, a także biura. Projekt obejmuje także kompleksowe wyposażenie budynku, parking podziemny, pełną infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu.

– Inwestycja w Nowym Sączu to milowy projekt dla rozwoju PPP w Polsce. Projekt ten wpisuje się w strategię BGK, jaką jest wspieranie ważnych społecznie inwestycji.  Państwowy bank  dostarczy wyjątkowo długiego, bo aż 24-letniego finansowania –  powiedział Andrzej Czerwiński.

Koszt inwestycji dla strony publicznej to 6,1 mln zł rocznie przez cały czas trwania umowy. Cena obejmuje koszty zaprojektowania, budowy, kompleksowego utrzymania budynku, a nawet zużycia energii cieplnej i w dużej części elektrycznej – przez 20 lat, a także koszt odsetek od finansowania w BGK. Po 20 latach budynek zostanie przekazany na własność sądu.

Umowa kredytu została zrealizowana w ramach programu „Inwestycje Polskie”, ponieważ wpisuje się w misję i strategię BGK, które jest państwowym bankiem rozwoju, wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy Polski.