TAG: PPP

– Największe wzywania w kwestii infrastruktury znajdują się w obszarze dróg i kolei – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, […]
Należący do Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje budowę siedziby Sądu Rejonowego przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu. Koniec […]
– Projekty PPP są coraz lepiej przygotowywane, o czym świadczy spadek procedur unieważnionych z powodu wad formalnoprawnych. Ogłoszone […]
Po 2020 roku, kiedy wygaszone zostaną środków unijne, kapitał prywatny stanie się jedynym źródłem wsparcia inwestycji infrastrukturalnych […]
(Polski Kongres Drogowy) W dwóch województwach: dolnośląskim i kujawsko-pomorskim przygotowywane są obecnie projekty powierzenia przebudowy i […]
Strabag zapowiada zwiększenie zatrudnienia i stabilny rozwój przez kolejne lata dzięki poprawiającym się marżom. Spółka chce poszerzać […]
Polska ma wciąż ogromne potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze oraz energetyce, przeszkodą w realizacji części z nich może być jednak […]
Poprawiająca się sytuacja finansowa firm budowlanych wskazuje na pierwsze symptomy wychodzenia branży z kryzysu., z którym zmagała się w latach […]
– Dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka oparła się kryzysowi, który dotknął Europę. Aby utrzymać wzrost gospodarczy potrzebne są […]
– Partnerstwo publiczno-prywatne jest uznawane za jeden z najbardziej efektywnych sposobów tworzenia infrastruktury i dostarczania usług […]
W ramach VI Europejskiego Kongresu Drogowego w Katowicach odbyły się m.in. debaty na temat „Infrastruktura w Europie Centralnej”i „Rozwój […]
„Zahamowanie trendu spadkowego sprzedaży, poprawa rentowności na każdym poziomie działalności, utrzymujący się wysoki poziom gotówki oraz […]
– Nowa perspektywa jest problemem dla samorządów. W tej chwili trzeba będzie pozyskać środki na wkład własny, a jesteśmy już […]
PPP idzie słabo, ale gdy skończy się napływ środków unijnych, ma szansę rozwoju.
KOMENTARZ Rafał Sebastian Bałdys, Polski Związek Pracodawców Budownictwa Tomasz Latawiec, SIDiR Marcin Mikulewicz, SIDiR W ubiegłym tygodniu […]