Pierwszy uczestnik giełdowego rynku rolnego TGE

24 marca 2020, 06:00 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii obraca towarami rolnymi i spożywczymi. Razem z Izbą Rozliczeniową IRGiT i Magazynami Autoryzowanymi i domami maklerskimi umożliwia handel na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS). Dołączył do nich pierwszy gracz, Dom Maklerski BOŚ.

Grupa Kapitałowa Giełda Papierów Wartościowych uruchomiła w marcu pilotażowy rynek rolny na giełdzie w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

 – Projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego był jedną z naszych najważniejszych inicjatyw strategicznych. Zgodnie z harmonogramem do końca sierpnia trwa okres pilotażu, podczas którego koncentrujemy się na przyłączaniu uczestników rynku – Autoryzowanych Magazynów oraz domów maklerskich. Witamy Dom Maklerski BOŚ na pokładzie i cieszymy się na dalszą współpracę – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Rynek rolny na TGE to wyodrębniony segment Rynku Towarów Giełdowych TGE i jest dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi, oznaczonymi co do gatunku towarami rolnymi oraz spożywczymi, spełniającymi standardy jakościowe określone przez Giełdę i składowanymi w magazynach posiadających autoryzację Giełdy. RTRS jest rynkiem kasowym (spot) – transakcje na nim zawierane podlegają natychmiastowemu rozliczeniu z fizyczną dostawą towaru. Zasady uczestnictwa w rynku, warunki transakcji i sposób ich realizacji są ustalone przez Giełdę, co zapewnia prowadzenie obrotu na transparentnych i jednakowych dla wszystkich jego uczestników zasadach.

Sieć autoryzowanych magazynów, pokrywająca docelowo obszar całego kraju, umożliwia fizyczne rozliczenie transakcji z dostawą towaru. Na giełdowym rynku rolnym magazyny autoryzowane są odpowiedzialne za weryfikowanie i jakość przechowywanego towaru będącego w obrocie giełdowym, ewidencjonowanie towaru, rozliczenie transakcji w towarze i fizyczną dostawę produktów. IRGiT jest odpowiedzialna za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych.

– System Magazynów Autoryzowanych (SMA) to sieć magazynów przystosowanych do przechowywania zbóż, zorganizowana przez Giełdę w celu zapewnienia możliwości składowania towaru będącego przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń w towarze transakcji zawieranych na RTRS. Bazuje on na magazynach spełniających specjalistyczne wymogi organizacyjno-techniczne określone przez Giełdę, zapewniających jednolite postępowanie z towarami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego podczas ich przyjmowania do magazynu, przechowywania oraz wydawania – informuje TGE. – Uczestnictwo magazynów w SMA jest dobrowolne, wymaga jednak uprzedniego zawarcia z Giełdą stosownej umowy na warunkach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.

Towarowa Giełda Energii/Giełda Papierów Wartościowych/Wojciech Jakóbik