Orlen chce zbudować dużą farmę fotowoltaiczną na terenie Terminala Paliw w Żurawicy

7 lutego 2022, 15:45 Alert

PKN Orlen planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 2 MW wraz z niezbędną do jej wykonania infrastrukturą towarzyszącą na terenie Terminala Paliw w Żurawicy (Podkarpackie). Termin składania ofert w ramach ogłoszonego przez spółkę postępowania wyznaczono do 5 marca.

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.
Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

W opublikowanym zapytaniu ofertowym PKN Orlen podał, iż obejmuje ono „kompleksowe wykonanie prac we wszystkich branżach w formule EPC polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną do jej wykonania infrastrukturą towarzyszącą na terenie Terminala Paliw w Żurawicy”.

Spółka wyjaśniła jednocześnie, że chodzi o „budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 2 MW”, a także o wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej i budowę jednej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. „Elektrownia fotowoltaiczna, jej główne komponenty i systemy muszą być zaprojektowane i wykonane na czas pracy nie krótszy niż 25 lat od momentu przekazania elektrowni do eksploatacji” – podkreślono w ogłoszeniu.

Według opublikowanej dokumentacji, całość inwestycji zostanie zlokalizowana na terenie Terminalu Paliwowego w miejscowości Żurawica na działce o powierzchni ponad 11,5 ha, przy czym obiekt zostanie przyłączony do nowoprojektowanej części rozdzielnicy głównej SN 15kV dzierżawionej przez spółkę Energomedia, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

PKN Orlen wskazał w ogłoszeniu, że rozpoczęcie prac, objętych postępowaniem, przewiduje z dniem podpisania umowy planowanym na 7 lipca 2022 roku, natomiast zakończenie prac powinno nastąpić do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin zakończenia składania ofert wyznaczono do 5 marca 2022 r.

Zgodnie ze strategią Orlen 2030, koncern zamierza w tym czasie osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych, przy czym 1,7 GW mają zapewnić morskie farmy wiatrowe, a 0,8 GW źródła elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 roku Grupa Orlen planuje redukcję emisji CO2 o 20 procent z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 procent na MWh w obszarze energetyki.

W ostatnim czasie spółka Orlen Południe ogłosiła zapytanie ofertowe, dotyczące budowy w formule EPC farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,5 MW oraz stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W opublikowanej wtedy dokumentacji postępowania podano, że teren przeznaczony pod budowę obiektu znajduje się w obrębie Orlen Południe oraz częściowo na terenie Terminala Paliw w Trzebini. Jak zaznaczono wówczas w ogłoszeniu, termin składania ofert w tym postępowaniu upływa 28 lutego, natomiast zakończenie realizacji inwestycji jest planowane do końca 2022 roku.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński