PKN Orlen i POPiHN: URE powinno wesprzeć walkę z szarą strefą na rynku paliw

7 sierpnia 2015, 14:39 Alert

(PKN Orlen)

PKN Orlen, podobnie jak POPiHN stoi na stanowisku, że wykorzystanie przez URE dostępnych narzędzi w zakresie weryfikacji obowiązujących obecnie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, doprowadziłoby do uporządkowania rynku obrotu paliwami ciekłymi w Polsce przez co ułatwiłoby walkę ze zjawiskiem tzw. szarej strefy w handlu paliwami.

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 8 tys. przedsiębiorców, posiadających ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Część z nich jednak, nie prowadzi żadnej działalności w tym zakresie co utrudnia właściwą ocenę wielkości tego rynku w Polsce przez co skutecznego nadzoru na przedsiębiorcami paliwowymi. Jest to szczególnie istotne przy handlu hurtowym paliwami ciekłymi, który powinien być prowadzony w Polsce pomiędzy sprawdzonymi, rzetelnymi dostawcami paliwa.

Dlatego zdaniem POPiHN, dla skutecznego nadzoru na rynkiem obrotu paliwami ciekłymi w Polsce, konieczna jest weryfikacja wszystkich obowiązujących koncesji na obrót paliwami ciekłymi pod kątem nie podjęcia przez przedsiębiorców działalności koncesjonowanej albo trwałego zaprzestania tego rodzaju działalności w Polsce tak aby na rynku funkcjonowali tylko ci przedsiębiorcy, którzy faktycznie prowadzą handel paliwami ciekłymi.

Co istotne takie działania nie będzie obciążające dla samego URE, ponieważ otrzymuje on od przedsiębiorców paliwowych arkusze rozliczeniowe opłat koncesyjnych, w których wskazana jest wielkość generowanego przychodu z działalności koncesjonowanej, a więc wynika z nich także brak prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi w danym roku kalendarzowym.

Jednocześnie POPiHN zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia do nowo wydawanych koncesji generalnego i jednolicie ukształtowanego obowiązku podjęcia przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie działalności koncesjonowanej. Dla skuteczności realizacji takiego obowiązku kluczowe będzie również wykazanie przed URE dopełnienia tego warunku koncesyjnego.