Wsparcie morskich farm wiatrowych Orlenu dostało zielone światło

15 czerwca 2021, 16:15 Alert
Fot. URE
Fot. URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpatrzył wniosek Baltic Power w ramach tzw. pierwszego systemu wsparcia. Decyzja dla Baltic Power, projektu PKN Orlen i Northland Power jest szóstą, jaką w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich farmach wiatrowych wydał prezes URE.

Rozstrzygniecie dotyczy projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy zainstalowanej elektrycznej 1197 MW. Ponadto, w kwietniu i maju br., prezes URE rozpatrzył w sumie pięć wniosków dla projektów:

  • MFW Bałtyk II Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW,
  • MFW Bałtyk III Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW,
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW,Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW,
  • Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 350 MW.

W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE[1] i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore.

Tło

Do końca marca br. inwestorzy mogli wnioskować do Prezesa URE o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW).

W kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach.

Różnice pomiędzy obiema fazami związane są jedynie ze sposobem wyłonienia projektów, którym przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda. Pozostałe rozwiązania umożliwiające realizację projektów, a dotyczące zagadnień techniczno-ekonomicznych inwestycji, są w obu przypadkach tożsame. Zgodnie z ustawą Prezes URE publikuje (z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw) plany łańcucha dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki