TGE podsumowała działalność w czerwcu 2020 roku

3 lipca 2020, 16:15 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Czerwiec był miesiącem rekordowych obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej, które wyniosły 250 306 MWh – o 74,3 procent więcej m/m i o 68,7 procent więcej niż w kwietniu. Ostatnie sześć miesięcy to najlepsza pierwsza połowa roku pod względem obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym w historii Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Energia elektryczna

TGE informuje, że wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w czerwcu 2020 roku 18 868 337 MWh, co oznacza wzrost o 14,5 procent w stosunku do czerwca 2019 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu na poziomie 218,18 zł/MWh i jest to wzrost o 44,60 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu transakcje o wolumenie 8 295 945 MWh. Oznacza to spadek o 33,0 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w czerwcu 27,95 zł/MWh i jest to spadek o 3,84 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2 442 453 MWh, co stanowi wzrost o 21,3 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła 124,98 zł/MWh dla instrumentu PMOZE_A i oznacza to spadek o 1,77 zł/MWh względem maja bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w czerwcu o 86,1 procent rok do roku, do poziomu 15 009 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wyniosła 1 821,23 zł/toe (spadek o 177,57 zł/toe względem maja 2020 roku).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 596 960 MWh, co stanowi wzrost o 40,7 procent rok do roku. Średnia ważona cena wyniosła 1,18 zł/MWh i jest to spadek o 0,17 zł/MWh w stosunku do maja.

Towary rolno-spożywcze

W czerwcu sprzedano na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych kolejne 500 ton pszenicy klasy B.
Do transakcji doszło 10 czerwca w systemie kursu jednolitego, w cenie 750,00 zł/t.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

TGE: W kwietniu obroty na rynkach terminowych gazu i energii były rekordowe