Ceny gazu idą w górę. Najwięcej zapłacą mieszkańcy ogrzewający dom „błękitnym paliwem”

16 lipca 2021, 15:30 Alert
gaz energetyka tłocznia
Fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

W związku z wysokimi cenami gazu ziemnego na giełdzie, PGNiG Obrót Detaliczny ponownie zawnioskował do Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżki cen gazu. URE zmieniło taryfę uznając argumenty spółki. W efekcie ceny gazu dla gospodarstw domowych wzrosną od 1 do 20 zł. Mieszkańcy ogrzewający dom gazem zapłacą ok. 20 zł więcej w skali miesiąca.

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny (OD) obejmuje wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. To jedyna grupa odbiorców, dla której taryfy za paliwo gazowe zatwierdza regulator.

Dwie podwyżki cen gazu w tym roku

To już druga zmiana taryfy zatwierdzonej temu przedsiębiorstwu przez prezesa URE w grudniu 2020 roku. Ze względu na wzrosty cen gazu na rynku hurtowym (Towarowa Giełda Energii, TGE), gdzie PGNiG OD kupuje gaz dla swoich odbiorców, spółka wystąpiła o zmianę taryfy, którą regulator zatwierdził w kwietniu. Wtedy to po raz pierwszy od 2019 roku ceny gazu wzrosły o 5,6 procent (co przy niezmienionych stawkach dystrybucyjnych oznaczało wzrost średnich płatności od 2,3 procent dla grup W-1 – gospodarstwa domowe przy jednym sprzęcie gazowym – do 3,5 procent dla grup W-3 – ta grupa taryfowa jest przeznaczona dla tych konsumentów, którzy w swoich gospodarstwach domowych na co dzień korzystają z trzech urządzeń gazowych).

W lipcu PGNiG OD ponownie wystąpiło do regulatora z wnioskiem o zmianę taryfy na sprzedaż gazu, motywując podwyżkę cen dalszym wzrostem kosztów zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie od początku roku – podobnie jak na pozostałych rynkach europejskich – obserwujemy stały wzrost cen. – TGE stanowi główne źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD. Skalę zmiany cen gazu w ostatnim roku (czerwiec 2020 – czerwiec 2021) na Towarowej Giełdzie Energii przedstawia poniższa tabela. Z uwagi na fakt, że PGNiG OD systematycznie kontraktuje zakup gazu, cena paliw gazowych oraz dynamika ich zmian w taryfie nie jest tożsama z cenami produktów i ich dynamiką obserwowaną na TGE – czytamy w komunikacie URE.

Tabela 1. Zmiany cen gazu w kontraktach notowanych na Towarowej Giełdzie Energii w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 r. Źródło: TGE - Dane statystyczne

Tabela 1. Zmiany cen gazu w kontraktach notowanych na Towarowej Giełdzie Energii w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 r. Źródło: TGE – Dane statystyczne

„Kuchenkowicze” zapłacą złotówkę więcej. Ogrzewający gazem 20 zł więcej

Obecna zmiana taryfy oznacza wzrost cen gazu o 12,4 procent. Stawki opłat abonamentowych pozostają natomiast na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że w części rachunku płaconej PGNiG OD spowoduje to wzrost średnich płatności o 11,4 procent. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego Ls oraz o 11,5 procent dla odbiorców używających gazu zaazotowanego.

Rachunek płacony przez odbiorcę gazu składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, którym jest gaz (obrót) oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Największa część odbiorców gazu ziemnego obsługiwana jest przez największego w skali kraju operatora świadczącego usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych, czyli Polską Spółkę Gazownictwa. – Zatem do kalkulacji całkowitych skutków zmiany rachunku odbiorcy za gaz konieczne jest uwzględnienie taryf obydwu tych spółek. Dlatego też, na skutek aktualnej zmiany w taryfie PGNiG OD i przy obowiązujących stawkach dystrybucyjnych PSG, wzrost kompleksowych płatności (tj. łączny rachunek za gaz oraz jego dostawę) dla odbiorców będzie niższy niż wzrost cen samego gazu – tłumaczy URE.

Tabela 2. Zmiany (netto) średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego (oznaczany „E”).

Tabela 2. Zmiany (netto) średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego (oznaczany „E”).

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 5,35 procent, co oznacza kwotowy wzrost jego płatności o ok. złotówkę miesięcznie. Dla odbiorców z grupy W-2.1 (również podgrzewanie wody gazem) płatność wrośnie o 7,45 procent i wyniesie 6,71 zł/m-c. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa tj. ogrzewający także mieszkania gazem (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok. 20 złotych miesięcznie więcej (wzrost płatności o 7,9 procent).

Przedsiębiorstwo może wprowadzić zmiany w taryfie 14 dnia od dnia jej opublikowania przez prezesa URE. Nowe, wyższe rachunki za gaz pojawią się więc od sierpnia.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Liberalizacja rynku gazu nie oznacza automatycznego wzrostu cen