Polska chce pozyskać z UE 33 mld zł na energetykę

21 czerwca 2016, 13:45 Alert
Rafineria Gdańska
Rafineria Gdańska. Fot. Lotos

(Ministerstwo Rozwoju/CIRE.pl)

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło listę potencjalnych rządowych inwestycji, które będą ubiegać się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) – finansowego filaru Planu Junckera. Na liście znajduje się 47 projektów o szacunkowej wartości 81 mld zł. Wśród nich znajdują się także 22 projekty z sektora energetycznego. 

Lista powstała w wyniku konsultacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, które jest koordynatorem wsparcia EFIS w Polsce, a pozostałymi resortami. Została przygotowana po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu.

Źródło:Ministerstwo Rozwoju

Źródło:Ministerstwo Rozwoju

– Plan Junckera to jedno z narzędzi, które chcemy wykorzystać do realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z celów rządowego planu jest podniesienie poziomu inwestycji w Polsce – powiedział wicepremier Morawiecki.

Projekty będą sukcesywnie przekazywane przez promotorów do oceny EBI. Lista ma charakter otwarty. Oznacza to, że będzie na bieżąco aktualizowana. Resorty składają do Ministerstwa Rozwoju kolejne projekty, które po weryfikacji zostaną dodane do listy.

Wsparcie EBI ma charakter zwrotny. Ostateczne decyzje o jego wykorzystaniu dla poszczególnych projektów będą zapadały po otrzymaniu konkretnej oferty ze strony banku, z uwzględnieniem celu jakim jest zapewnienie najbardziej optymalnej struktury finansowania danej inwestycji.

Jak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju listy z 47 projektów 22 to projekty stricte energetyczne o łącznej wartości blisko 33 mld zł. Znalazły się na niej m.in. takie projekty jak:

  • Budowa morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, o mocy max. 1050 MW (szacowana wartość projektu ok. 13 mld zł – PGE EO S.A);
  • Budowa i eksploatacja kompleksu aromatycznego obejmującego nowe instalacje takie jak hydroodsiarczanie benzyn, reforming katalityczny, instalacje ekstrakcji BTX oraz instalacje do produkcji paraksylenu i benzenu o zdolności produkcji ok 600 tys.t/r paraksylenu i ok. 280 tys.t/r benzenu (szacowana wartość projektu ok. 4,4 mld zł – Grupa Lotos);
  • Budowa bloku monobloku gazowo-parowego (GTCC) o mocy elektrycznej 400 Mwe; mocy cieplne 317 MWt; (szacowana wartość projektu ok. 1,125 mld zł –Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” ).
  • Budowa magazynu energii w dużej skali w technologii sprężonego lub skroplonego powietrza, który będzie mógł aktywnie wspierać pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (szacowana wartość projektu ok. 350 mln zł – PKN Orlen.)
  • Budowa instalacji do produkcji ogniw litowo-jonowych bazującej na innowacyjnej technologii (szacowana wartość projektu ok. 300 mln zł – PKN Orlen).
Projekty będą sukcesywnie przekazywane przez promotorów do oceny EBI. Zgodnie z harmonogramem w 2016 r. do banku powinno trafić 26 aplikacji, w 2017 – 17 aplikacji, i w latach 2018 – 2019 – po jednej co rok.
Złożony do EBI został już projekt Taurona Dystrybucji o wartości 1,681 mld zł, który obejmuje budowę nowych elementów sieci, w tym nowych napowietrznych linii Sn i nN, nowych stacji Sn i nN oraz transformatorów.

 

Pełna lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.